Ångra raderingar

Hoppa till: navigering, sök

På ditt skrivbord har du en soptunna där raderade objekt visas under den ångratid som gäller innan de raderas för gott.

I Soptunnan visas allt som du raderar från din brevlåda, kalender, adressbok och konferenser som du skapat. I soptunnan kan du hämta tillbaka e-postmeddelanden m.m. som du ångrar att du raderat inom tre dagar efter raderingen. Om du vill ta tillbaka ett meddelande, markera meddelandet och klicka på Ångra borttagning och det hamnar på sin ursprungliga plats.

OBS! Detta gäller dock inte konferenser skapade av lokaladmin och andra med särskilda behörigheter för konferensskapande och med särskilda "behållare" (konferenser) för konferensoriginal. Sådana raderade konferens-original återtas via menyn Visa > Visa raderade objekt (se nästa avsnitt).

Om du råkat radera en konferens som du inte själv skapat utan som du fått på ditt skrivbord, då är det fråga om ett s.k. alias och inte om ett original. För att få ett nytt alias av en sådan konferens måste du kontakta konferensens ägare.

(Däremot kan du se om sådana konferensalias nyligen raderats av dig själv eller av konferensansvarige om du klickar på skrivbordet och väljer Visa > Visa raderade objekt. Då visas eventuella objekt med en liten soptunne-markör, men är det fråga om konferensalias kan du inte återskapa dem själv; det kan ju vara så att du inte längre ska ha tillgång till konferensen ifråga.)

OBS, du måste ångra dig inom fyra dagar efter att du raderade meddelandet. Därefter är det kört för gott – om du inte är beredd att betala för återskapade filer från något backup-band.