Återta

Hoppa till: navigering, sök

Du kan ångra att du skickat iväg ett meddelande. Välj i så fall "Meddelande > Återta meddelande", så blir meddelandet osänt och får som bekräftelse på det en ofylld flagga som markering.

Men kom ihåg, någon kan ha hunnit läsa ditt meddelande innan du hunnit göra det osänt; detta kan du kontrollera med hjälp av historiken.

Observera dock att ”Återta meddelande” bara fungerar med meddelanden inom FC Folkbildning, och då bara om de inte vidaresänts automatiskt.

Vill du återta ett inlägg i en konferens måste du stå i din Brevlåda, där du får en kopia på alla avsända meddelanden, inklusive inlägg i konferenser.

OBS! Använd aldrig funktionen "Återta meddelande" när du skickat iväg ett meddelande till en eller flera sändlistor (se Kontakter).

Har du raderat något som du inte borde? Se Ångra raderingar.