Alias

Hoppa till: navigering, sök

S.k. alias är vad som på PC-språk kallas genväg, dvs länkar till originalet. Mycket av det som du ser på FC Folkbildning är sådana alias, det gäller framför allt konferensikoner.

Om jag skapar ett meddelande och skickar till ett antal personer på FC Folkbildning skapas egentligen bara ett enda meddelande (i form av ett original). Det som mottagarna av mitt meddelande ser är bara länkar till detta original. Men så fort någon klickar på en sådan länk öppnas själva originalet.

På samma sätt är det med konferenser. Det finns bara ett original av varje konferens, men det kan finnas mängder av alias, dvs länkar eller genvägar till denna konferens.

Om du har fått ett alias av en konferens och du råkar radera det aliaset kan du få tillbaka det – men du måste kontakta den som är ansvarig för den konferensen.