Behörigheter

Hoppa till: navigering, sök

På Folkbildningsnätets FirstClass finns det två slags behörigheter, dels individuella behörigheter kopplade till användaren, dels individuella behörigheter kopplade till respektive konferens. Dessa behörigheter reglerar vad olika användare har rätt att göra på nätet, respektive vilka som har rätt att göra vad i respektive konferens.

Behörigheter kopplade till användare

De allra flesta användare har de standardbehörigheter som gäller för nätet, vilket t.ex. innebär att man kan komma åt alla öppna, offentliga konferenser, kan använda e-postfunktionen, kan skapa egna hemsidor, kalendrar, adressböcker och skapa arbetsytor etc.

Ett antal konferensledare har även fått behörighet att skapa fullvärdiga, s.k. listade konferenser. (Med listade konferenser avses att de är sökbara i Katalogen, Meddelande > Katalog.)

De som är lokala administratörer (lokaladmin) på folkhögskolor och i studieförbund har behörighet att skapa listade konferenser för den egna skolan eller studieförbundsenheten. En lokaladmin kan registrera nya användare inom sin egen organisation (folkhögskola eller studieförbund) och korrigera felstavade namn och ändra lösenord för de användare som tillhör den egna organisationen och som t.ex. glömt sina lösenord (däremot kan de inte se vilket lösenord den enskilde användaren har). Lokaladmin kan också ändra i och lägga till epostalias.

Ett litet antal subadministratorer har högre behörigheter och högst behörighet har administrator.

Behörigheter kopplade till konferenser

Oavsett vilka allmänna behörigheter man har som användare på nätet kan man ha speciella behörigheter – eller inga alls – i olika konferenser.

OBS! Men de olika behörigheterna kan bara fungera om du skapar ett personligt lösenord (istället för det provisoriska lösenord du fick när du blev användare) och inte lämnar ut detta lösenord till andra eller lämnar datorn obevakad medan du är inloggad på nätet.