Direktsamtal

Hoppa till: navigering, sök

Direktsamtal, chat eller chatt

Du kan inbjuda andra på Folkbildningsnätet FirstClass till direktsamtal med dig – dock förstås bara de som är uppkopplade samtidigt som du. Det finns två slags direktsamtal, dels privat direktsamtal (privat chatt), dels publik direktsamtalsrum (konferenschatt).


Privat direktsamtal

Bjuda in till privat direktsamtal

Varje användare kan själv inbjuda till privat direktsamtal. Gör så här:

  1. Välj Samarbeta > Direktsamtal.
  2. I det fönster som öppnas klickar du på Bjud in-knappen så öppnas ett nytt fönster där alla som är uppkopplade visas.
  3. Markera den/de du vill bjuda in och klicka på Välj (du kan dock inte välja de namn som står med kursivt; de är visserligen uppkopplade men har i sina inställningar markerat att de inte tar emot inbjudningar till direktsamtal). Se Kursiverade namn.
  4. I ditt direktsamtalsfönster visas om den du bjudit in accepterat inbjudan och anslutit sig till samtalet. I så fall är det bara för dig att börja samtalet genom att skriva i det nedre vita fältet och trycka på Returtangenten när du vill sända (OBS att det är ingen idé att sända iväg ett meddelande innan den du inbjudit till en chatt har accepterat).

Få inbjudan till privat direktsamtal

Om någon bjuder in dig till direktsamtal plingar det till och du blir tillfrågad om du vill acceptera inbjudan (du får också veta av vem samt att det gäller en privat chat). I så fall klickar du på Acceptera-knappen. I annat klickar du på fall på Avböj-knappen (då får den inbjudande veta att du ej vill delta) eller på Ignorera-knappen (då den inbjudande helt enkelt ej får något svar).

Vill du veta vem som bjuder in dig? Klicka på namnet och hoppas att personen ifråga skrivit in något i sin presentation.


Publikt direktsamtalsrum

Publika direktsamtalsrum (eller konferenschattar) finns endast i vissa konferenser och skapas av den som ansvarar för respektive konferens. Ett sådant direktsamtalsrum blir alltså bara direkt tillgängligt för den som är behörig att komma in i konferensen. Så här kan det se ut i en konferens:

Publikt.jpg

Om du öppnar ett publikt direktsamtalsrum i en konferens då kommer du direkt in i "samtalsrummet". Om någon redan är inne i samtalsrummet innan du öppnar det visas en extra, röd pratbubbla på ikonen för direktsamtalsrummet:

Publikt2.jpg

Om du är inne i ett publikt direktsamtalsrum kan du bjuda in även de som inte har tillgång till konferensen i vilket direktsamtalsrummet ligger.

Om du själv får en inbjudan att delta i ett sådant direktsamtalsrum då framgår av inbjudan dels vad just det direktsamtalsrummet heter, dels vem som bjuder in dig.

Direktsamtal.jpg

Publika direktsamtalsrum fungerar i övrigt på samma sätt som privata direktsamtal utom när det gäller funktionen "Spara avskrift" – se nedan.

Extra funktioner

Direktsamtal – både privata och publika – har flera funktioner:

Snabb-inbjudning

Man kan snabbt bjuda in en viss person till direktsamtal genom att man direkt kan se om den personen är uppkopplad eller ej genom att hans eller hennes namn får fet stil i adressfält o.dyl.

På motsvarande sätt kan man kolla "Vilka är uppkopplade..." (under Samarbeta) och direkt därifrån inbjuda någon till direktsamtal.

Bilagor

Man kan skicka bilagor till den eller dem man har direktsamtal med (detta gäller även t.ex. bild- och ljudfiler). Välj fliken Bilagor och klicka på ”Bifoga”.

Sent ankomna...

Personer som bjuds in eller kommer in sent i ett direktsamtal med flera deltagare kan få möjlighet att ta del av även tidigare repliker i samtalet. Välj fliken Inställningar och bocka för rutan vid ”Aktivera uppfångning”.

Direktsamtal2.jpg

Röstmeddelanden

Man kan också direkt tala in meddelanden till varandra om man håller ned knappen "Tryck för att tala" medan man talar och släpper den en eller två sekunder efter att man slutat tala. Detta förutsätter förstås att du har en mikrofon i eller ansluten till datorn.

När du släppt knappen läggs ditt röstmeddelande som ett inlägg i samtalet och de andra deltagarnas lyssnar genom att klicka på den gröna pilen.

Direktsamtal3.jpg

Skriva ut

Du kan skriva ut ett samtal, med de olika replikerna, men du måste göra det innan du stänger fönstret för direktsamtal. Du kan också kopiera innehållet i direktsamtals-fönstret till t.ex. ett vanligt meddelande.

Spara avskrift

Vem som helst av deltagarna i ett direktsamtal kan sätta på ”Spara avskrift”, vilket görs i fliken Inställningar. Då sparas samtalet – men det sparas på olika sätt beroende på om det är ett privat direktsamtal eller ett publikt. När man sätter på ”Spara avskrift” tänds också en röd varningslampa – men lampan är opålitlig (se nedan).

Direktsamtal4.jpg

I ett privat direktsamtal sparas samtalet från och med att man sätter på "Spara avskrift" tills man avslutar direktsamtalet (observera alltså att det sparas ingen avskrift om man stänger av den funktionen innan man avslutar samtalet). Resultatet blir en avskrift som skickas som ett meddelande till brevlådan hos den som startade direktsamtalet.

I ett publikt direktsamtalsrum sparas samtalet från och med att man sätter på "Spara avskrift" tills man avslutar direktsamtalet eller stänger av ”Spara avskrift”. Avskriften skickas däremot inte till någon utan ligger kvar i direktsamtalsrummet – och det ligger kvar även sedan man stängt direktsamtalsrummet och kopplat ner sig.

Även när andra, som har tillgång till direktsamtalsrummet, senare öppnar det finns den sparade texten kvar. Nya samtal i direktsamtalsrummet sparas inte – om man inte sätter på ”Spara avskrift” – men det gamla sparade ligger hela tiden kvar.

Enda sättet att bli av med en ”sparad avskrift” i ett direktsamtalsrum är att den konferensansvarige raderar rummet och skapar ett nytt.

Direktsamtal5.jpg

OBS! Om man avslutar samtalet i ett direktsamtalsrum utan att först ha stängt av ”Spara avskrift” så kommer samtalet i rummet att fortsätta att sparas så fort någon öppnar det. Men varningslampan lyser ej och rutan vid ”Spara avskrift” är ej förbockad.

Har man istället stängt av ”Spara avskrift” fortsätter lampan att visa rött nästa gång direktsamtalsrummet öppnas tills någon av deltagarna först bockat för ”Spara avskrift” och sedan bockat av igen.

Varningslampan är alltså opålitlig!

Moderera direktsamtal

Den som är ansvarig för en konferens med ett direktsamtalsrum har också möjlighet att moderera direktsamtal, vilket innebär att hon eller han t.ex. avgör vem av dem som "räckt upp handen" som ska "få ordet".


Direktsamtal fungerar även om du loggar in på nätet med webbläsare – men det går långsammare och fungerar inte fullt ut med alla funktioner.

Missbruk av direktsamtal

Det är ovanligt med missbruk av direktsamtal på Folkbildningsnätet – men det förekommer dock.