E-postadresser

Hoppa till: navigering, sök

Hur funkar det?

Din e-postadress som du automatiskt får om du har konto på FC Folkbildning, som skickar e-post till dig från internet kan använda, är: fornamn.efternamn@folkbildning.net (obs, inga å, ä eller ö!), eller om du fått en initial eller ett tilläggsnamn så tillkommer det till adressen före @-tecknet: fornamn.efternamn.tilläggsnamn@folkbildning.net.

Du kan enkelt själv kontrollera om du fått något tilläggsnamn eller ej: Det namn du har på Folkbildningsnätet är nämligen det som visas upptill på ditt skrivbord när du är uppkopplad:

Epostadress.jpg

Den här användaren heter alltså "Stig-Helmer Olsson ABF" och hans epost-adress blir då följaktligen: stig-helmer.olsson.abf@folkbildning.net

Observera att denna epost-adress, dvs med @-tecken, bara ska anges av den som skickar e-post till dig utifrån internet. När man skickar e-post till någon inom Folkbildningsnätet skriver man bara för- och efternamn på vanligt sätt, med mellanslag, som adressat. Ingenting mer.

Om du av misstag råkar skriva in den externa epost-adressen (ex: stig-helmer.olsson.abf@folkbildning.net) när du ska skicka till någon på Folkbildningsnätet så ersätter FirstClass automatiskt den externa epost-adressen med det interna namnet (ex: Stig-Helmer Olsson ABF). Därmed kommer t.ex. historiken att fungera även för det meddelandet.

Inget epost-alias?

Ibland kan det hända att någon användare inte fått en epost-adress, vilken ska läggas till med automatik. Du kan enkelt kolla detta för dig själv, genom att söka på ditt eget namn i Katalogen (under Samarbeta i menyn). I kolumnen under Alias ska din epost-adress stå; om du t.ex. heter "Stig-Helmer Olsson ABF" ska det i den kolumnen stå antingen "stig-helmer.olsson.abf@folkbildning.net" eller "stig-helmer.olsson.abf" (båda varianterna fungerar). Din epostadress står i Brevlådans list ovanför meddelandelistan.

Om det däremot är tomt vid ditt namn i kolumnen under Alias då kan du inte ta emot post från Internet. Meddela admin i så fall!

Andras e-postadresser

När Du skickar meddelanden från Folkbildningsnätet kan epostadresserna se ut på lite olika sätt. Se detta exempel:

Kontakt4.jpg

Det här är en bild av ett meddelande som från Folkbildningsnätet ska skickas till några olika mottagare:

  • Björn Garefelt: Den översta mottagaren, Björn Garefelt, är en användare på Folkbildningsnätet och när du skickar till någon där skriver du bara namnet som det är och avslutar med retur/enter. Om personen finns på nätet, och namnet är rätt stavat, bekräftas det genom att den lilla gubben visas till vänster om namnet.

När du skickar meddelanden till någon på nätet skriver du således bara den personens för- och efternamn, precis som det är. Du får inte stava fel, men kan gärna vara ofullständig (programmet fyller själv i vad som saknas). Om du t.ex. inte vet om tex Tore Persson stavas med ett eller två s i efternamnet skriver du bara "tore pers" i Till-fältet och avslutar med retur/enter.

  • Leif Ericson: Om det istället visas symbolen till vänster om Leif Ericson i exemplet, betyder det att denne person finns i din egen personliga adressbok (Kontakter) som du har på ditt skrivbord (och bakom det namn som visas finns en formell epost-adress, vilken du ser om du dubbelklickar på namnet). Se Kontakter.
  • Lokaladmin-ABF: Detta är också taget ur den egna adressboken (Kontakter), men är namnet på en sändlista. Bakom den kan det ligga en hel rad adresser, till mottagare både på Folkbildningsnätet och på Internet. Se Kontakter.
  • bjorn@fcsweden.se: Om du skriver till någon ute på Internet, måste du skriva den formella epost-adressen enligt reglerna för Internet, med punkter och @-tecken.

Observera att du inte kan få någon bekräftelse på att den internetadress du angett är rätt inskrivet; därför måste du vara noga med att du skriver korrekt adress.

  • Från administrator: Det sista exemplet visar hur det ser ut när det är en konferens på Folkbildningsnätet som är mottagare.

Det vanligaste – och enklaste – sättet att skicka ett meddelande, ett inlägg, till en konferens är att först öppna konferensen och därefter i menyn välja "Meddelande > Nytt meddelande". Då blir det meddelandet automatiskt för-adresserat till den konferens du står i.

Det är dessutom så att man måste först öppna konferensen innan man kan skicka ett inlägg till s.k. enkla konferenser och arbetsytor. Se Nya konferenser.