Kalender

Hoppa till: navigering, sök

På ditt FC Folkbildnings-skrivbord har du en kalender. Där kan du boka in händelser, arbetsuppgifter, du kan begära påminnelser etc.

OBS: Om du befinner dig i en annan tidszon än den svenska ska du ändra tidszon från Standard (dvs svensk) till den som gäller där du bor. Det gör du under Redigera > Inställningar > fliken Visning.

OBS: Om du raderar din kalender kan den återskapas först nästa dag, dvs efter den s.k. postkontorsstädningen! (se även: Ångra raderingar)

(Om du är konferensansvarig kan du också skapa en gruppkalender för konferensen; en sådan kalender fungerar på samma sätt som den personliga kalendern, med den skillnaden att den delas av en grupp personer.)

Personliga kalendrar kan ses av andra. För att titta i någon annans kalender, leta upp personen i Katalogen, markera namnet och välj därefter Visa kalender med högra musknappen (eller genom att klicka på namnet och låta musknappen vara nedtryckt en kort stund om du är Mac-användare).

Du skapar din personliga kalender under Arkiv > Öppna > Kalender, då hamnar den på ditt skrivbord (du kan bara ha en personlig kalender).

Du öppnar den genom att dubbelklicka på ikonen. Under Visa-menyn kan du välja om kalendern ska visa den aktuella dagen, veckan eller månaden. Med pilknapparna i högra delen av kalendern kan du bläddra bakåt eller framåt i tiden. Knappen med den nedåtriktade pilen använder du för att gå till en bestämd dag.

Under Visa kan man välja att visa kalendern för hel månad, hel vecka eller enbart dag. Vill du se t.ex. både den aktuella dagen i större format och hela veckan väljer du först Visa > Dela > Dela vertikalt. Klicka därefter t.ex. i vänstra fältet och välj Visa > Visa idag-listan, klicka därefter i högra fältet och välj Visa > Visa vecka.

Du kan göra två slags noteringar i din kalender: kalenderhändelser, som är tidsbundna händelser (ex: ett möte), och kalenderaktiviteter/uppgift, som är sådant du ska åstadkomma (ex: förbereda mötet).

Kalenderhändelse

För att lägga till en kalenderhändelse ska du ha din kalender öppen, därefter väljer du Arkiv > Ny > Ny händelse). Du kan också dubbelklicka på fältet för den dag där händelsen ska starta.

Du får då upp ett formulär på skärmen där du ska fylla uppgifterna för t.ex. mötet: beskrivning, när mötet startar och när det slutar (alternativt hur länge det varar), om det är brådskande (visas då med fetstil), etc.

Vid Känslighet kan du välja något annat än ”normal”, vilket innebär att andra personer inte kan se mer än den tid du är upptagen (om du valt ”normal” kan andra även se varför du är upptagen).

En kalenderhändelse är, precis som meddelanden i en konferens, rödflaggad tills du läst händelsen eller avmarkerat den. Om du för markören sakta över en händelse visas mer information.

Det finns några special-funktioner du kan använda:

  • Repetera: för att repetera en händelse ett visst antal dagar. Det går att radera enstaka bokningar i en serie upprepade bokningar.
  • Påminna: för att ge dig själv, eller andra, en påminnelse om mötet.
  • Bjuda in: för att bjuda in andra deltagare, t.ex. till ett visst möte; om den du bjuder in till mötet har en egen kalender läggs mötet till där, i annat fall får hon eller han ett meddelande i sin Brevlåda. Du kan direkt se om den du bjuder in till t.ex. ett möte är upptagen den tiden - under förutsättning förstås att denne har skrivit in sina bokningar i sin personliga almanacka; du klickar på fliken Deltagare eller Schemaläggning.
  • Gruppkalendrar och resurskalendrar: Om du är behörig att lägga in bokningar i eventuella gemensamma kalendrar för t.ex. din skola eller avdelning så gör du det i samma flik som du använder för att bjuda in andra. Ska din kalenderhändelse också synas i en gememsam gruppkalender skriver du in den gruppkalenderns namn i fältet vid Deltagare. Ska du boka en resurs via en resurskalender, t.ex. ett sammanträdesrum, skriver du in den resurskalenderns namn vid Resurser/Resurser att boka.

"Uppgifter" som kom-ihåg-lista

För att lägga till en kalenderuppgift väljer du Arkiv > Ny uppgift och du fyller i det formuläret på liknande sätt som när det gäller en händelse.

Om du inte sätter någon tid på din uppgift så följer uppgiften med till varje ny dag tills du raderat den (man väljer "inget" vid både "Börjar" och "Slutdatum"). På så sätt kan man skapa en odaterad och ej tidslagd kom-ihåg-lista som ständigt ligger som ett dåligt samvete på varje ny dag :-)

vCal och ical

Kalendern har stöd för s.k. vCal, vilket innebär att man kan importera och exportera kalendrar och kalenderobjekt mellan andra kalender-program som håller samma standard vilket också gäller för import av icalfiler.

Snooze

Man kan också ställa in kalenderpåminnelser på "snooze", dvs så att man regelbundet blir påmind tills man åtgärdat det som ska göras – eller stängt av snooze-funktionen:-)

Koppla ihop flera kalendrar

Du kan koppla flera andra kalendrar till din egen kalender på Folkbildningsnätet. Tex. Din organisations kalender för bokning av lokaler eller dataprojektor. Du skapar ett alias av den tex rumsbokningskalender på ditt skrivbord och drar och släpper den sedan i din kalender. Ställ in Idagläget samt tex vecko- eller månadsläge. I Idagläget finns två flikar. Klicka på Kalender. Till en början är rutan vid kalenderns namn inte ibockad. När du bockat i den syns också händelserna i kalendern. Du kan bocka för och av allt eftersom du vill se händelserna i de kalendrar som finns under fliken.

Ska du göra en bokning i någon av de kalendrar du fört in i din personliga kalender dubbelklickar du på den kalender du ska göra en bokning i i under fliken kalender. Då öppnad den valda kalendern och du kan göra din bokning.

Du kan också välja att ge respektive olika kalendrar ett färgval för att få en god visuell överblick. Vid utskrift kan du välja att skriva ut vilket innehåll du önskar genom att klicka i eller ur rutan vid de olika kalendrarna.