Konferenser

Hoppa till: navigering, sök

Det som är styrkan med FirstClass är framför allt konferenserna, d.v.s. de virtuella ”rum” där man för diskussioner. Det är som med riktiga konferensrum: deltagarna gör inlägg i ämnet, besvara andras inlägg, argumenterar, lägger fram underlag etc.

Skillnaden är att på FC Folkbildning pågår konferenserna ständigt och deltagarna kan ”komma och gå” som de behagar utan att det stör någon. Vill du bemöta någon annans inlägg behöver du inte snabbt finna en fyndig formulering; du kan ta dig tid och fundera innan du skriver ditt svar. Dessutom behöver du aldrig riskera att glömma vad någon sa; varje inlägg finns kvar på Folkbildningsnätet (i alla fall långt längre än de finns kvar i minnet under en vanlig konferens – se Raderingstider.

På ditt skrivbord finns ett antal konferenser:

  • Öppna konferenser: alla de konferenser som är öppna för alla användare av Folkbildningsnätet, de ligger under den ikon som heter just Folkbildningnätet.
  • Slutna konferenser: den eller de konferenser som du ska ha tillgång till därför att du tillhör en viss folkhögskola, en speciell kurs, ett projekt eller nätverk etc.

Du kan också få tillgång till fler konferenser, beroende på vad du är engagerad i. Sådana nya konferenser dyker upp på ditt skrivbord och hamnar normalt uppe i vänstra hörnet.

Om du har fått fel behörighet i en viss konferens – eller ingen behörighet alls – då ska du vända dig till den som är ansvarig moderator för konferensen. Det är bara hon eller han som vet vilka som ska ha tillgång till konferensen.

Konferensinlägg

Nytt inlägg i konferens

När du vill göra ett inlägg, eller besvara ett inlägg, i en konferens gör du på samma sätt som när du skickar e-post. Om du har konferensfönstret öppet och väljer Nytt meddelande blir detta automatiskt adresserat till konferensen. Skriv ärendet i "Ärendefältet", formulera ditt meddelande, bifoga eventuella filer, välj Meddelande > Sänd... och inlägget hamnar i konferensen och blir omedelbart tillgängligt för övriga konferensdeltagare.

Besvara

Vill du besvara ett inlägg gör du också som med privat e-post: du väljer Meddelande > Besvara, alternativt > Besvara special > Besvara med citat, skriver och sänder.

När du besvarar ett tidigare inlägg får ditt svar samma ärendebeteckning som det tidigare inlägget. På så sätt är det lätt att följa en diskussion.

Byta ämne

Men, om du vill byta ämne för diskussionen då ska du skriva ett nytt inlägg, med en ny ärendebeteckning, annars blir det svårt att senare hitta till ditt inlägg.

Öppna och slutna konferenser

Det finns både öppna och slutna konferenser. I öppna konferenser kommer alla användare av Folkbildningsnätet in. Slutna konferenser är det bara vissa personer eller grupper som kan öppna.

OBS! Om du försöker skicka ett inlägg till en konferens där du bara har läsrättigheter så skickas ditt inlägg automatiskt upp till närmast högre nivå i konferenshierarkin där du har sändrättigheter (Behörigheten = Deltagare).

Att vara konferensansvarig

I varje konferens ska det finnas en person som är ansvarig för konferensen och som ska se till att konferensen fungerar som det är tänkt.

Konferensnärvaro

När du öppnar en konferens kan du nu se om någon annan samtidigt är inne i samma konferens. Det visas med en liten ikon, bestående av 1-5 gubbar, i konferensens huvud alldeles till höger om konferensikonen:

Konferens.jpg

Klicka på ikonen, så visas en lista på vilka som är inne i konferensen. Härifrån kan man kolla presentationerna, inbjuda till direktsamtal etc:

Konferens2.jpg

Konferensutseende

Du kan själv bestämma en hel del hur en konferens ska visa sig för dig. Som deltagare i en konferens kan du t.ex. ändra så att t.ex. texten vid ikoner visas i större grad (Visa > Ändra utseende egenskaper > fliken Visa).

Men beroende på vilka inställningar den konferensansvarige gjort kan de individuella inställningar du gör för dig själv antingen blir bestående (dvs de fungerar även nästa gång du öppnar konferensen) eller icke bestående (du får göra om inställningarna varje gång du öppnar konferensen). Om den konferensansvarige bockat för rutan vid "Använd vy från servern" i Behörighets-formuläret blir dina ändringar inte bestående.

Byta namn på konferens?

Man kan - som användare på FC Folkbildning kan – döpa om de konferenser som man har på ditt skrivbord. Men man bör inte göra det, av åtminstone två skäl:

  1. För det första är det bara ditt eget alias (genväg) av konferensen som ändrar namn. Konferensens riktiga namn är det som konferensoriginalet är döpt till och det är det namnet som anges i alla inlägg som skrivs till konferensen. (Det är bara den som skapat konferensen, och som ansvarar för originalet, som "på riktigt" kan döpa om en konferens.)
  2. Det är dessutom opraktiskt att ha ett eget namn på ett konferensalias. Det blir bara krångligt om du t.ex. skulle behöva hjälp av något slag med en konferens om du inte kan ange vad den egentligen heter.