Lösenord

Hoppa till: navigering, sök

Den här artikeln handlar om Lösenord på FC Folkbildning.

Byt ut ditt provisoriska lösen!

Du ska byta det provisoriska lösenord du fick när du blev användare till ett som bara du känner till (och kan komma ihåg!). Observera att ditt nya lösenord måste bestå av minst fyra tecken och max tolv (och att det inte får bestå av enbart siffror).

Som standard har du vid registrering på nätet fått ett provisoriskt lösenord som består av bara tre tecken och som alltså är för kort. Därför får du med automatik en påminnelse om att byta. Loggar du in med FirstClass öppnas ett särskilt fönster; loggar du in med webbläsare kommer du först till en sida där du uppmanas byta innan du kommer till ditt skrivbord.

Du är tvungen att byta lösenord omedelbart, annars blir du utloggad.

Hur FirstClassanvändare byter lösen

När du loggar in dig för första gången poppar lösenordsrutan upp automatiskt. Du måste nu ändra lösenord annars loggas du ut automatiskt. Vill du senare ändra lösenord igen medan du är uppkopplad går du till Samarbeta >Z Byt lösenord.

Hur webbläsaranvändare byter lösen

Om du använder webbläsare istället för FirstClass klickar du först på Inställningar i menyn till vänster, därefter på Ändra lösenord i den nya meny som visas.

Det är viktigt att du byter lösenord, eftersom det annars kan vara lätt hänt att någon annan användare – avsiktligt eller oavsiktligt – kommer in på ditt privata skrivbord. Är du dessutom med i en eller flera slutna konferenser, dvs sådana som bara vissa personer ska ha tillgång till, är det ännu viktigare att du ändrar lösenord; den som kan ta sig in på ditt skrivbord kommer ju då också åt sådana konferenser.

Observera att användar-ID och lösenord är kopplade till dig som personlig användare och inte till någon speciell dator. Du använder samma användar-ID och lösenord oavsett varifrån du kopplar upp dig till Folkbildningsnätet – om det är från arbetsplatsen, hemmet eller från något Internet-café ute i världen.

Välj ett starkt lösenord!

Välj ett lösen som ingen annan kan gissa sig till (dvs välj aldrig ditt telefonnummer, personnummer, bilnummer e.dyl.) – men välj ett som du själv kan komma ihåg.

  • Ditt lösen måste bestå av minst fyra tecken och högst 12.
  • Lösenordet bör inte innehålla några å, ä eller ö. Använd inte heller accenter eller mellanslag.
  • Du får gärna blanda bokstäver och siffror (men använd inte enbart siffror).
  • Och skriv inte upp ditt lösen på någon post-it-lapp på datorn!

OBS! Om du valt ett starkt lösenord, som du aldrig slarvar med, behöver du sedan inte byta lösenord. Men om du råkar slarva med det, t.ex. så någon obehörig ser när du knappar in det – då ska du byta det!

(För administratörer gäller särskilda regler.)

Om du inte lyckas logga in på de pedagogiska resurssidorna eller med webbläsare…

Om du inte lyckas logga in med webbläsare på Folkbildningsnätet – eller på de tjänster på de pedagogiska resurssidorna som kräver inloggning – då kan det bero på något av följande skäl:

  1. Har du lagt in ett å, ä eller ö i ditt lösen? Vi avråder för det. Visserligen går det att logga in med lösen som innefattar åäö men då måste det göras konsekvent både i klientinloggningen och i webbinloggningen. Däremot går det inte att logga in på Pedagogiska resurser med ett lösenord med tecknen åäö.
  2. Har du angett korrekt lösen vad gäller gemena och versala bokstäver? För FirstClass spelar det ingen roll; har du t.ex. lagt in ett lösen som "gBc5uT" kommer du in med FirstClass även om du skriver "gbc5ut", men inte med webb-läsare och ej heller på resurssidorna. Där måste du ange exakt lösen.

Om du glömt ditt lösen?

Om du glömt lösenordet finns inget annat sätt att komma in på ditt skrivbord än att du ber din lokaladministratör om att få ett nytt provisoriskt lösenord (ange då också vilken användar-ID du har för att minska risken för missförstånd).

Det går inte att spara lösenordet

Observera att du måste skriva in ditt lösen varje gång du loggar in på Folkbildningsnätet. Detta är av säkerhetsskäl – och av bekvämlighetsskäl! Det är nämligen väldigt obekvämt och begränsande att glömma sitt lösen och det säkraste sättet att glömma det är att spara det. (Visserligen går att spara ditt lösen i FirstClass-klienten på din dator, men du måste i alla fall skriva in det manuellt när du loggar in.)