Söka

Hoppa till: navigering, sök

Söka

Du kan söka efter text i konferenser och mappar, inklusive i din egen Brevlåda. Du kan söka efter text i ärende, i dokumentinnehåll, i Från- respektive Till-fält i meddelanden etc. Du kan även söka efter förlorade mappar, i historiken etc.

Öppna den konferens eller mapp som du vill söka i och välj Redigera > Sök, så öppnas en ruta där du fyller i det eller de ord eller namn du söker efter och ange var sökningen ska ske, t.ex. i ärendefältet. Du kan också ange om sökningen ska begränsas till t.ex. senaste månaden.

Finns det många inlägg i konferensen kan det ta några sekunder innan sökningen är klar, speciellt om du söker på dokumentinnehåll och inte bara på ärende. När sökningen är klar ska det höras ett litet pling.

Söka i historiken Du kan också söka i historiken för meddelanden. Om du öppnar en konferens, därefter väljer Redigera > Sök, i sökformuläret skriver in namnet på en av konferensdeltagarna och bockar i rutan vid Historikposter, då får du upp en lista på de meddelanden som just den här deltagaren har läst (eller i alla fall öppnat).

OBS: Det namn du söker efter måste överensstämma med det namn som står i historiken. Ofta förkortas namnen i historiken. Ex: Om "Anders Andersson" står angiven i historiken som "A. Andersson" måste du söka på t.ex. "a andersson" eller på "anderson" – däremot inte på "Anders Andersson".

Se även Historik.

Exempel

Om du till exempel inte hittar en mapp som du tidigare skapat i din brevlåda och som heter "Superviktigt" ska du först kolla om du råkat radera den. Se: Ångra raderingar

Därefter kan du söka efter den. Öppna brevlådan, välj Redigera > Sök och ställ in sök-kriterierna så här:

Soka1.jpg

Under förutsättning att mappen finns kvar får du upp ett fönster med sök-resultatet:

Soka2.jpg

Högerklicka på "Superviktigt" i detta fönster och välj Egenskaper. Klicka på pilen vid Allmän i vänstermarginalen så att du får mer information. Vid Var ser du sökvägen till den saknade mappen (i det här exemplet ligger den alltså i en behållare som heter "Lokaladmin-frågor", som i sin tur ligger i Tore Perssons brevlåda;Tore hade alltså råkat flytta in mappen i den behållaren):

Soka3.jpg

Sedan är det bara att flytta tillbaka mappen dit där den borde ligga.