Skrivbord

Hoppa till: navigering, sök

Allmän info

Skrivbordet är ditt personliga utrymme på Folkbildningsnätet FirstClass. Här finns din privata brevlåda etc. Du kan själv efterhand anpassa ditt skrivbord så att det passar dig och dina intressen.

Som ny användare på Folkbildningsnätet ser ditt skrivbord ut så här (OBS: denna text-användare förutsätts vara verksam inom ABF). Skrivbord.jpg

Till vänster finns navigationsfältet och till höger konferensfältet (som ser ut ungefär så här för nya användare av Folkbildningsnätet).

Om du klickar på någon av knapparna i navigationsfältet så visas den funktionen/ytan i konferensfältet till höger, samtidigt som verktygsfältet i övre delen av skrivbordet förändras. Här visas t.ex. kalendern:

Skrivbord2.jpg

Navigationsfältet

Navigationsfältet är uppdelat i två delar. Trädstrukturen i övre delen visar alla objekt som är knutna till den aktiva tillämpningen (t ex skrivbordet, e-post, kalender, eller kontakter). Snabbknapparna i nedre delen av navigationsfältet används för att enkelt hoppa mellan de olika tillämpningarna.

Navigationsfält.jpg

Det finns 3 olika sätt att hantera navigationsfältet på:

  1. Stäng navigationsfältet genom att klicka på krysset i övre hörnet.
  2. Öppna och stäng navigationsfältet genom att klicka på den lodräta listen med den svarta triangeln.
  3. Klicka på den lilla ikonen längst nere i vänstra hörnet för att öppna respektive stänga navigationsfältet.

Verktygsfältet

Verktygsfältet är anpassat efter vilken tillämpning (t ex e-post, kalender, eller kontakter) man befinner sig i. "Bakåt" och "framåt" knappar finns för att du enklare ska kunna navigera. Genom att klicka på hjälpknappen i verktygsmenyn får du upp ett hjälpdokument för den tillämpning du befinner dig i. För att få fram alla hjälpdokument måste du välja hjälpmenyn högst upp i fönstret. Du kan ändra storleken på ditt verktygsfält genom att högerklicka på det och välja storlek.

Skrivbordets verktygsfält:

Verktygsfält.jpg

Jobba i ett och samma fönster

I FirstClass finns det en funktion som gör att du kan ha ett fönster öppet hela tiden dvs när du klickar på nya meddelanden, konferenser mm så öppnas de i samma fönster. Om du vill testa hur det är att jobba på det här sättet kan du gå in i menyn under Visa och välja Öppna i samma fönster. För att klicka dig framåt och bakåt går du till navigationsfältet till vänster för att ta dig till nästa objekt. Om du ångrar dig och vill jobba med flera fönster öppna samtidigt klickar du bara en gång till på Öppna i samma fönster så att bocken försvinner.

Kalender

I din Kalender kan du boka möten och skriva in uppgifter i en "idag-lista". Om du har behörigheter kan du även bjuda in andra användare till dina kalenderhändelser. - Du kan skapa en kalenderhändelse på flera olika sätt t ex klicka på valfritt datum, eller släpa in ett e-postmeddelande. - I Inställningar och Redigera på fliken kalender kan du ändra färger för arbetstid, kvällstid och helger.

Kontakter

I dina Kontakter kan du som vanligt skapa kontaktkort och adresslistor. Under Anteckningsfliken på kontaktkortet finner Synkronisera objekt med enhet och 4 kryssrutor. Här kan du bestämma vilka kontakter du vill synkronisera till t ex din privata telefon eller din arbetstelefon. Den första telefonen du synkroniserar blir ruta 1 osv.

Dokument

Mappen Dokument är en plats att lagra FirstClassdokument på. Antingen sådana som man håller på att jobba med eller sådana som är klara. Genom att i verktygsfältet klicka på Nytt dokument får du fram ett fönster där du kan välja mellan olika mallar. Klicka på den som du vill använda. När du klickat på Spara och döpt dokumentet kan du öppna den igen och fortsätta att skriva i det vid ett annat tillfälle.

Filarkiv

Mappen Filarkiv är en plats att lagra filer så som excelark, fotografier, musik, videosnuttar mm. Om du t ex vill flytta en fil till en annan plats på ditt skrivbord kan du markera filen och i verktygsfältet klicka på Flytta till mapp och välja vart du vill flytta filen. Om du har en bild eller annan fil som du vill skicka till någon kan du markera den och klicka i menyn på Sänd till mottagare då bifogas filen med automatik till ett e-postmeddelande. Om du vill sortera bland dina filer, t.ex. ha alla bilder i en mapp och alla excelfiler i en annan, kan du enkelt skapa en mapp genom att i verktygsfältet klicka på Ny mapp. Du får då upp ett antal mallar som du kan välja mellan, välj den som passar dig och döp den.

Soptunnan

I Soptunnan samlas allt som du raderar från din brevlåda, kalender, adressbok och konferenser som du skapat. I soptunnan kan du hämta tillbaka e-postmeddelanden mm som du ångrar att du raderat inom 4 dygn. Om du vill ta tillbaka ett meddelande, markera meddelandet och klicka på Ångra borttagning och det hamnar på sin ursprungliga plats.

Arbetsytor

I Arbetsytor har du möjlighet att skapa egna projektrum och bjuda in deltagare. Klicka på Ny arbetsyta i menyn. Du får då fram ett antal mallar, välj t.ex. Standard arbetsyta då får du en färdig struktur som innehåller Bokmärken, Filarkiv, Diskussionskonferens, Kalender och Kontaktdatabas. Om du vill lägga till ytterligare en sk tillämpning klickar du på Lägg till tillämpning och härifrån kan du nu välja vad du vill lägga till i din arbetsyta. För att lägga till deltagare i arbetsytan klickar du på Arbetsytans medlemmar. Fyll i förnamn och efternamn på dem som du vill ska deltaga. När du är klar hamnar arbetsytan på den inbjudna deltagarens skrivbord (OBS: den du inbjuder att delta måste vara registrerad användare på Folkbildningsnätet).

Observera att det är du som har originalet och ansvaret, dvs om du raderar en arbetsyta så raderar du den för alla.

Webbpublicering

I Webbpublicering finner du ett antal webbtillämpningar och webbsidor. Börja med att klicka på Ny Webbsida i menyn. Du får fram ett antal tillämpningar som du kan välja mellan och som du kan publicera på nätet. Du kan testa med att välja Blogg. Börja med att välja Nytt Blogginlägg och lägg in den informationen, bilderna som du vill publicera. Om du är nyfiken på hur det kommer att se ut i webbläsaren kan du klicka på Visa i webbläsaren. Om du vill ändra utseende kan du klicka på Utseende och välja ett utseende som passar. Testa dig fram med de andra tillämpningarna, som t.ex. att publicera s.k. podcasts, dvs inspelade ljud- eller video-filer!

Bokmärken

I Bokmärken kan du lagra och enkelt komma åt länkar som du ofta använder och vill ha tillgång till. Det finns olika sätt att spara länkar. Antingen tar du tag i länken (i Explorer-symbolen om du använder Internet Explorer) och drar den till Bokmärkesmappen. Ett annat alternativ är att välja Lägg till webbläsarknapp. Det betyder att du kan skapa en knapp i din webbläsare och när du hittar en intressant länk klickar du på knappen. Du kommer då till en inloggningsruta i FirstClass och anger ditt id/lösen och så sparas länken i dina Bokmärken.


Konferenser på skrivbordet

F-näts-info innehåller information om hur Folkbildningsnätet och FirstClass fungerar. Den mesta informationen är på svenska, men här finns även en mapp "Client Help - English".

Resurssidorna innehåller information m.m. om Folkbildningsnätets Pedagogiska resurssidor på Internet plus direktlänkar till dessa resurser.

Folkbildningsnätet är nätets öppna konferensmiljö, den som alla användare av Folkbildningsnätet har tillgång till, oavsett i vilken folkhögskola eller studieförbund man är verksam i.

Fritt Forum är ett av de för alla användare öppna forumen på Folkbildningsnätet. I just detta kan du skapa ditt eget diskussionsforum och inbjuda alla användare att delta.

News är den konferens, eller "anslagstavla", där Folkbildningsnätets administrator publicerar viktig information som berör alla användare.

Din organisations huvud-konferens ligger också på ditt skrivbord. Är du t.ex. verksam i studieförbundet ABF får du dess konferens på ditt skrivbord.

Eventuella kurs-konferenser e.dyl: Dessutom, om du är med i en virtuell kurs, nätverk, projekt eller något annat samarbete får du dess konferens på ditt skrivbord.


Anpassa skrivbord

Du kan anpassa ditt skrivbord på flera sätt så att det passar dig och dina intressen.

Alias eller genvägar

Du kan placera en så kallad alias eller genväg av varje konferens som du ofta besöker direkt på skrivbordet. På det sättet blir dessa konferenser snabbt tillgängliga och du slipper öppna ett antal andra konferenser för att komma fram till dem.

Gör så här: Markera konferensikonen du vill göra ett alias av och välj Samarbeta > Skicka till Skrivbord. Då skapas ett alias (genväg) av konferensikonen på ditt skrivbord.

Ändra utseendet

Du kan ändra utseendet på ditt skrivbord på flera sätt genom att använda dig av kommandona under Visa i menyn:

  • Dina ikoner (dvs Brevlåda etc) kan vara stora eller skalade eller de kan visas som lista eller som indexkort, prova dig fram till det som passar dig bäst.
  • Du kan låta rada upp ikonerna så att de hamnar på osynliga linjer och i osynliga kolumner.
  • Du kan anpassa verktygsfältet så att det passar dig. Drag med musen de verktygsknappar du vill använda till verktygsfältet överst på ditt skrivbord (vill du ta bort onödiga knappar gör du på motsatt sätt).
  • Om du väljer Visa > Ändra utseendeegenskaper... öppnas ett litet fönster där du kan göra fler anpassningar: Du kan t.ex. låsa ikonernas positioner så de inte kan flyttas. Du kan också lägga in ett bakgrundsmönster på ditt skrivbord (det finns fyra standardmönster att välja mellan) eller en egen skapad bild, se Bakgrundsbilder.
  • Du kan också dela skrivbordet, se Delningslist

OBS: Om du klickar för rutan "Öppna ikoner med enkelklick" (Visa > Ändra utseendeegenskaper > Ikoner) måste du ta tag med markören i ikonernas namn för att kunna flytta dem (de går alltså inte att flytta om du tar tag i själva ikonen). Detsamma gäller om du bara vill markera ikonen utan att öppna den, då ska du klicka på själva namnet.

Dina SM Folkbildningsikoner på FC skrivbordet

Alla communitys du har på SM Folkbildning ligger också som en ikon på ditt FirstClass-skrivbord. Där måste de ligga! Du får inte skapa en mapp och dra in comunityikonerna dit då fungerar inte communityna. Ett tips är att dela FC skrivbordet antingen vertikalt eller horisontellt se ovan och dra dit alla SM Folkbildningikoner.

Ikoner

Du kan också byta ikoner om du vill. Markera den ikon du vill byta och välj Arkiv > Egenskaper/Visa info så öppnas ett formulär där ikonen visas längst upp till vänster. Klicka på den så visas alla andra ikoner som råkar vara nedladdade till din FirstClassklient; klicka på den ikon du vill ha istället.

Ta bort ikoner från skrivbordet? Du kan ta bort de ikoner du själv lagt på skrivbordet plus några av de som fanns där från början.

Mappar

Du kan skapa mappar för att förvara meddelanden och dokument i. Se Mappar