Diskussion:Använda Wikipedia för att lära sig källkritik

Från WikiSkills kurswiki
Hoppa till: navigering, sök

Vad tycker du?

Är det något speciellt ämne som du gillar bättre? Håkan (diskussion) 7 februari 2013 kl. 15.53 (CET)

Anvisningar till utvärdering

Här hittar du alla scenarier (kallade lektioner): Kategori:Lektioner. Vi hade 23 deltagare under våra tre WikiSkills-kurser under våren 2013. Deltagarna jobbade två och två med ett scenario. Några har dock gjort fler än ett scenario. Alla scenarier blev inte färdiga eftersom det var mycket annat som hände på kursen också. Deltagarna har valt att fokusera på olika saker under kursen. En del har fokuserat mer på scenarierna än andra. Anledningen till denna utvärdering är inte att bedöma om deltagarna har gjort ett gott jobb utan enbart till för att ge konkret återkoppling så att scenarier kan förbättras. Goda idéer och bra scenarier ska vara så tydliga att dom lätt kan återanvändas av andra lärare.

  1. Kan man förstå hur scenariot hör ihop med kursplanen?
  2. Kan man förstå vilka som är de pedagogiska målen med scenariot och hur är dessa mål anpassade till studenterna?
  3. Kan man förstå hur wikin ska integreras i utbildningsaktiviteterna?
  4. Kan man förstå hur studenternas pedagogiska erfarenheter ska utvärderas?
  5. Kan man förstå hur en lärare kan ordna fram de nödvändiga resurser som krävs för att utföra utbildningsaktiviteterna?
  6. Är scenariot hållbart (kan det återanvändas till nästa termin)?

Din utvärdering

Gör utvärderingen på respektive scenarios diskussionssida. Kom ihåg att ange åtminstone ditt förnamn:

Förnamnet på dig som utvärderar: DITT_FÖRNAMN

Din återkoppling: XXX


Magnus återkoppling

Viktiga övningar, men kanske inte så lätta på högstadienivå? Lärardelarna under övning 3 är viktigast, men svårast. En lång engelsk källa är inte lätt att jämföra med.

1. Begriplighet och kursplaneanknytning: Jag har inte sett kursplanen. Jag förstod inte vad "Leo:s tips för att undersöka bilder" har med källkritik att göra. Högstadieelever förstår nog inte alltid begrepp som "källa", "källmaterial", "källhänvisning", "källförteckning" och "fotnötter". Kul att "min" Wikipediaartikel används som grund, trots att den borde ha fler källor. Men lever man som man lär om Wikipedia är viktigaste källa för övningen?

2. Mål: Jag tolkar lärandemålet som att eleven ska visa färdigheter i att värdera en källförteckning enligt källkritikens kriterier. Men det kanske borde stå i början av övningen. Jag tolkar fördjupningsövningen som att betygskriteriet för överbetyg är att eleven ska kunna leta fram trovärdiga källor.

Illustrationerna visar att förståelse för tendenskriteriet är ett viktig mål. (Bilden Fil:Modern Anti-Semitic Propaganda.JPG saknas dock. ) Kan man illustrera något av övriga kriterier också? Samtidighetskriteriet kanske kan illustreras med en mytologisk händelse, som svärdet i stenen, eller en vandringssägen. Någon av Wikipedias "Citation needed"-illustrationer kanske kan illustrera hela konceptet med källkritik? Se https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Citation_needed .

3. Integration i undervisningen: Inga problem. Men går det att exemplifiera kurs som detta passar i? Tror det kan vara minst lika användbart på gymnasiet.

4. Utvärdering: Kan tydliggöras. Eleverna ska inte bara kunna diskutera, utan uppvisa användbara färdigheter. Övning 3 bör därför fokusera på att utvärdera en källförteckning, och diskutera vilka källor som är mest och minst trovärdiga, istället för att diskutera en artikel i allmänhet. Första lärardelen ("Exempel på källor som är svåra att genomskåda") är värdefull för eleverna, men svår så den bör kanske vara sist, och det kanske går att hitta ett enklare exempel. En motivering som visar förståelse för källkritikens kriterier kan ge överbetyg. Fördjupningsförslaget är för dem som aspirerar på högre betyg, där de föreslår eller lägger in bra källor i en Wikipediaartikel.

Övning 4 är bra förberedelse inför övning 3. Där kan de värdera vilken kategori av källor som är mest och minst trovärdig. Varför inte nämna forskningskällor (på scholar.google.com) och inskannade böcker (på scholar.google.com), men även mer tendendiösa och anonyma källor som "dåliga" exempel, t.ex. reklamsajter, politiska organisationerns webbplatser, bloggar, forum, osv.

5. Info om resurser: Länkarna visar tydligt vad läraren behöver gå igenom innan övningen.

6. Hållbarhet: God, utom i övning 3. Istället för att hänvisa till en specifik Wikipediaartikel på fördjupningsuppgiften skulle man kunna be eleverna föreslå källor till valfri Wikipediaartikel, exempelvis i http://sv.wikipedia.org/wiki/Kategori:Artiklar_som_behöver_källor . Eller något eget intresseområde - det blir roligare så och lättare! Om illustrationerna hade visat mer aktuella ämnen måste materialet uppdateras regelbundet.

Advilles återkoppling

Jag håller med Magnus i det mesta här ovanför.

Undrar dock varför Guantanamobasen står där och länkar till en annan artikel. En förtydligan om vad man skall göra där skulle vara bra. Vem är Leo?

Tycker med att det är viktigt att det finns något skriftligt resultat att visa upp för att det inte skall bli något man kan softa igenom. Låt dem ex diskutera och skriva diskussionsanteckningar och kanske skriva en kort reflektion på sin egen användarsida om kursmomentet.

I övning 4 har ni skrivit "Google" som källa... det går inte att ha det som källa eftersom det är ett sökverktyg, men det kanske ni menade som en fallgrop?

MVH /Adville