Diskussion:Människans anatomi och fysiologi på DU-wiki

Från WikiSkills kurswiki
Hoppa till: navigering, sök

Anvisningar till utvärdering

Här hittar du alla scenarier (kallade lektioner): Kategori:Lektioner. Vi hade 23 deltagare under våra tre WikiSkills-kurser under våren 2013. Deltagarna jobbade två och två med ett scenario. Några har dock gjort fler än ett scenario. Alla scenarier blev inte färdiga eftersom det var mycket annat som hände på kursen också. Deltagarna har valt att fokusera på olika saker under kursen. En del har fokuserat mer på scenarierna än andra. Anledningen till denna utvärdering är inte att bedöma om deltagarna har gjort ett gott jobb utan enbart till för att ge konkret återkoppling så att scenarier kan förbättras. Goda idéer och bra scenarier ska vara så tydliga att dom lätt kan återanvändas av andra lärare.

  1. Kan man förstå hur scenariot hör ihop med kursplanen?
  2. Kan man förstå vilka som är de pedagogiska målen med scenariot och hur är dessa mål anpassade till studenterna?
  3. Kan man förstå hur wikin ska integreras i utbildningsaktiviteterna?
  4. Kan man förstå hur studenternas pedagogiska erfarenheter ska utvärderas?
  5. Kan man förstå hur en lärare kan ordna fram de nödvändiga resurser som krävs för att utföra utbildningsaktiviteterna?
  6. Är scenariot hållbart (kan det återanvändas till nästa termin)?

Din utvärdering

Gör utvärderingen på respektive scenarios diskussionssida. Kom ihåg att ange åtminstone ditt förnamn:

Förnamnet på dig som utvärderar: DITT_FÖRNAMN

Din återkoppling: XXX