Fotofakta

Från WikiSkills kurswiki
Hoppa till: navigering, sök
Canon EOS 1100d.jpg

Mål & syfte

Syftet med detta moment är att lära sig mer om hur wikis är uppbyggda och samtidigt öka kunskaperna om fotografering.

"Förmåga att samarbeta via webb och nätverk, både synkront och asynkront." (Kursmål, Digitalt skapande 2)

"Samarbeten, synkront och asynkront, via digitala plattformar, till exempel webbapplikationer, wiki och tankekartor." (Centralt innehåll, Digitalt skapande 2)

Uppgift

Ni ska tillsammans göra en grundläggande fotoskola. Den ska vara så tydlig att även en nybörjare förstår innehållet. Använd både text och förklarande bilder (egna eller från Wikimedia.


Skapa användare här på wikin.


Dela in er i grupper, till exempel:

 • Kamerinställningar
 • Komposition
 • Ljus
 • Utrustning


Skapa lämpliga sidor inom ert område. Lägg in länkar inom wikin på lämpliga platser. Kontrollera och redigera varandras sidor (även utanför grupperna).


För varje ändring du gör måste du kommentera vad du gjort i sammanfattningsfältet ovanför spara-knappen. Det kommer att spara dig massor med arbete när du ska göra självbedömningen senare, eftersom du ska visa vilka redigeringar du gjort. Om du til exempel lagt till en bild av ett makroobjektiv kan du skriva "La till bild av makrobojektiv".Bedömning

Du kommer att göra en självbedömning i slutet av momentet. Kopiera kriteriera nedan till din användarsida (gör det i redigeringsläge blir det lättare). För varje kriterie som du anser att du har uppnått berättar du hur genom att skriva en kommentar och länka till dina bidrag. Se exempel på Självbedömning på wiki.


E

 • Du ska ha skapat minst en wikisida med länkar till andra wikisidor.
  • HÄR SKRIVER DU DIN KOMMENTAR OCH DINA LÄNKAR FÖR DETTA KRITERIE. UPPREPA VID VARJE KRITERIE DU HAR NÅTT.
 • Du ska ha redigerat minst en wikisida som någon annan skapat.
 • Du ska ha lagt in minst en bild.
 • Du ska ha diskuterat ett ämne på diskussionsfliken på en wikisida.

C

 • Du ska ha skapat wikisidor med länkar till andra wikisidor. Informationen ska vara utförlig och välgrundad.
 • Du ska ha förbättrat och tydliggjort wikisidor som andra skapat.
 • Du ska ha lagt in bilder. De ska tydligt förklara hur det fungerar.
 • Du ska ha diskuterat på diskussionsflikar på wikisidor. Diskussionerna ska vara nyanserade och du ska motivera dina åsikter.

A

 • Du ska ha skapat wikisidor med länkar till andra wikisidor. Informationen ska vara lätt att förstå och samtidigt utförlig och välgrundad.
 • Du ska ha förbättrat och tydliggjort wikisidor som andra skapat.
 • Du ska ha lagt in bilder. De ska tydligt förklara hur det fungerar och vara av tekniskt och estetiskt hög kvalitet.
 • Du ska ha diskuterat på diskussionsflikar på wikisidor. Diskussionerna ska vara relevanta nyanserade och du ska motivera dina åsikter.

Referenser

Skolverket Ämne Digitalt skapandeTill läraren

Vi provade lägga upp en wiki på en server för uppgiften. Vill ni titta?

Innan vi sjösätter projektet kommer vi att flytta wikin till http://wiki.jbskelleftea.se.

Uppgiften kan anpassas till gruppen genom hur mycket styrning man ger. Vid behov ger man eleverna specifika ämnen efter intresse och kunskapsnivå. Det kan vara svårt att få eleverna att våga ändra sidor som andra har startat. Man är inte van vid att man inte äger en sida själv. Det är viktigt att uppmuntra eleverna så de vågar.

Anledningen till att vi valde just fotografi som tema är att vi arbetar mycket med foto. Eleverna har utrustats med var sin kamera och dator som de använder som sin egen under hela skoltiden.

Kontakt: Bia Rask, bia.rask@jbgymnasiet.se