Hjälp:Redigering

Från WikiSkills kurswiki
(Omdirigerad från Hjälp:Innehåll)
Hoppa till: navigering, sök

Du kan formatera din text genom att använda ”wiki-koder”. Dessa består av vanliga tecken som stjärnor, apostrofer eller likhetstecken som har en speciell funktion i wikin, ibland beroende på deras position. För att till exempel formatera ett ord kursivt, så inkluderar du två apostrofer ''så här''

Textformatering

Beskrivning Wikikod Resultat
fungerar överallt
Kursiv text ''kursiv'' kursiv
Fet text '''fet''' fet
Fet och kursiv '''''fet & kursiv''''' fet & kursiv
Ingen wikiformattering <nowiki>ingen ''wikiformatering''</nowiki> ingen ''wikiformatering''
styckeformatering – endast i början av en rad
Rubriker i olika nivåer
=nivå 1=
== nivå 2==
=== nivå 3===
==== nivå 4====
===== nivå 5=====
====== nivå 6======

Om det finns fyra eller fler rubriker skapas automatiskt en innehållsförteckning.

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
Nivå 6
Horisontell linje ----
Punktlista
* ett
* två
* tre
** tre, ett
** tre, två

Radbrytningar bryter listan

 • ett
 • två
 • tre
  • tre, ett
  • tre, två
Numrerad lista
# ett
# två<br />som går över flera rader<br />utan att bryta numreringen
# tre
## tre punkt ett
## tre punkt två
 1. ett
 2. två
  som går över flera rader
  utan att bryta numreringen
 3. tre
  1. tre punkt ett
  2. tre punkt två
Definitionslista
;element 1
: definition 1
;element 2
: definition 2-1
: definition 2-2
element 1
definition 1
element 2
definition 2-1
definition 2-2
Definitionslistor kan också användas för att skapa indrag
: Enkelt indrag
:: Dubbelt indrag
::::: Multipla indrag

(Ur tillgänglighetssynpunkt är den här metoden inte perfekt, eftersom texten kan bli otydlig i t.ex. talande webbläsare)

Enkelt indrag
Dubbelt indrag
Multipla indrag
Oformaterad text
 oformaterad text med
 ett '''mellanslag''' i
 ''början'' av raden

Den här formateringen påverkar bara stycket som helhet, du kan fortfarande formatera enskilda tecken.

oformaterad text med
ett mellanslag i
början av raden

Stycken

MediaWiki ignorerar vanliga radbrytningar. För att starta ett nytt stycke måste du lämna en tomrad emellan. Du kan också tvinga fram en radbrytning i en paragraf med HTML-taggen <br />.

HTML

Vissa HTML-taggar är tillåtna i MediaWiki, till exempel <code>, <div>, <span> och <font>. Dessa fungerar vart du än sätter in dem.

Beskrivning Du skriver Du får
Genomstruket <del>Överstruket</del> eller <s>genomstruket</s> Överstruket eller genomstruket
Text med fixerad bredd <tt>Fixerad bredd</tt>eller <code>källkod</code> Fixerad bredd eller källkod
Citat

text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text <blockquote> citat citat citat citat citat citat </blockquote> text text text text text text text text text text text text

text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text text
citat citat citat citat citat citat
text text text text text text text text text text text text
Kommentar <!-- Detta är en osynlig kommentar -->

Texten syns bara för andra som redigerar artikeln.

Helt oformaterad text

<pre>Här '''ignoreras''' alla markörer.</pre>

 Här '''ignoreras''' alla markörer.
Skräddarsydd oformaterad text

<pre style="color:green">Här '''ignoreras''' alla markörer och texten formateras med en CSS-kod</pre>

Här '''ignoreras''' alla markörer och texten formateras med en CSS-kod.

Bilder

För att en bild ska kunna visas, måste den först ha laddats upp till antingen bildbanken WikiMedia Commons, eller till den här wikin.

Samma teknik som beskrivs här kan också användas för att bädda in ljud- och videofiler.

Tillåtna filformat

Utöver de här filformaten finns det fler filtyper som går att ladda upp, men om du infogar dem i en artikel blir det en länk till respektive fil, i stället för en inbäddad bild eller ett inbäddat ljudklipp.

 • .jpg or .jpeg : Komprimerade bitmap-bilder i JPEG-format. Lämpligt för fotografier.
 • .png : Bitmap-bilder i Portable Network Graphics-format, standardformat på webben och lämpligt för diagram, logotyper och liknande.
 • .gif : Bitmap-bilder i GIF-format (Graphics Interchange Format). Lämpligt för diagram, logotyper och liknande. Vi rekommenderar att du använder det modernare PNG-formatet istället.
 • .svg : Skalbar bild i Scalable Vector Graphics-format. SVG-bilder består av geometiska former, och har bland annat fördelen att du kan zooma hur långt som helst i dem utan kvalitetsförsämring.
 • .tiff : Tagged image format, används ofta för at spara fotografier i väldigt hög upplösning. Lämpligt för fotografier som ska tryckas.
 • .ogg, .oga, .ogv : Ljud- eller videofiler i Ogg-format. Ogg är ett fritt tillgängligt open source-format, och ett bra altenativ till privat ägda, upphovsrättsskyddade format som mp3, wmv eller flash. Om du har problem att spela upp Ogg-filer på din dator kan vi rekommendera mediespelaren [www.videolan.org/vlc/ VLC].
 • .pdf : Dokument i Adobes format Portable Document Format. Används för textdokument, eller dokument med text och bild.
 • .djvu : Bitmap-dokument i DejaVu-format. Används ofta för inskannade böcker och tidningar.

Visa en bild

Syntax

Syntaxen för att bädda in en bild i en artikel är:

[[Bild:filnamn|variabler|bildtext]]

eller

[[Fil:filnamn|variabler|bildtext]]

där variabler kan vara vara ett antal parametrar separerade av |-symboler (se vidare exemplen nedanför):

 • Inbäddning kan styras med parametrarna border, frameless, frame, thumb (eller miniatyr);
  Normalt vill du använda thumb eller miniatyr, som ger en tumnagelbild som användare kan klicka på för att förstora.
 • Storlek kan anges som:
  • {bredd}px: anger bildbredd
  • x{höjd}px: anger bilhöjd
  • {bredd}x{höjd}px: anger bredd och höjd;
  • upright: Ger stående bilder automatiskt en lämplig storlek. Stående bilder kan ibland bli orimligt långa eftersom tumnagelbilder normalt anpassas till en given bredd.
  Var noga med att inte bilden blir större än originalbilden är stor.
 • Justering kan anges med left, right, center eller none;
  Avgör hur bilden hamnar tillsammans med omgivande text. None betyder att ingen text visas vid sidan av bilden, medan övriga inställningar placerar bilden med ”flyt”, d.v.s. omgivande av brödtext.
 • Vertikal justering kan anges med baseline, sub, super, top, text-top, middle, bottom eller text-bottom;
  Den här variabeln avser bilder utan ”flyt” (se ovan), och anger hur bilden justeras i höjdled.
 • Länk kan anges med:
  • link={target}: Anger vart användaren ska komma när hon klickar på bilden, t.ex. [[File:Example.jpg|20px|link=Abborre]], som ser ut så här: Example.jpg (intern länk), eller [[File:Example.jpg|20px|link=http://www.svd.se/]], som ser ut så här: Example.jpg (extern länk). Linkvariabeln utan någon värde kan användas för att se till att bilden inte blir klickbar alls (annars leder ju bilder normalt till sin bildbeskrivningssida). Det kan vara praktiskt för bilder som ligger infällda i brödtexten, t.ex. för att ersätta något ovanligt tecken.
! Notera att linkvariabeln inte fungerar med variablerna thumb, miniatyr eller frame.
 • alt={alternative text}: Alt-text till bilden, som används av t.ex. talande webbläsare för synskadade. Alt-texten är också till nytta för exempelvis sökmotorer.
 • page={number}: Anger vilken sida i exempelvis en pdf-fil som ska visas.

Ordningen på variablerna spelar ingen roll. Om två variabler ger motstridiga uppgifte används den senaste, förutom format, som alltid ger värdena thumb, miniatyr och frame högst prioritet.

Om en parameter inte verkar vara en variabel används den som bildtext. Bildtexter visas i anslutning till bilden om du använder en tumnagelbild, eller när muspekaren förs över bilden i andra fall. Du kan använda länkar och annan wikiformatering i bildtexten.

Om ingen bildtext angett används automatiskt bildnamnet. För att helt ta bort bildtexten kan du använda det här hacket: [[File:Example.jpg|20px|<span title=""></span>]], vilket ser ut så här: .

Om du inte anger några variabler alls placeras bilder på enklast möjliga sätt, mitt i texen.

Exempel

Inbäddning

Wikikod Resultat
Inget format
... text text text
[[File:example.jpg|caption]]
text text text ...
... text text text

caption text text text ...

border ger en tunn grå linje runt bilden
... text text text
[[File:example.jpg|border|caption]]
text text text ...
... text text text

caption text text text ...

frameless
... text text text
[[File:example.jpg|frameless|caption]]
text text text ...
... text text text

caption text text text ...

frameless och border
... text text text
[[File:example.jpg|frameless|border|caption]]
text text text ...
... text text text

caption text text text ...

frame
... text text text
[[File:example.jpg|frame|caption]]
text text text ...
... text text text
caption

text text text ...

thumb eller miniatyr
... text text text
[[File:example.jpg|thumb|caption]]
text text text ...
... text text text
caption

text text text ...

Det går att ange en annat tumnagelbild än källbilden genom att skriva thumb={filename}, vilket kan vara användbart när man bäddar in video, och vill styra tumnagelbild.

Storlek och skalning

...

Justering

Wikikod Resultat
Ingen justering
... text text text
[[File:example.jpg|100px|caption]]
text text text ...
... text text text

text text text text text text text text text text text text caption text text text text text text text text text text text text text text text text ...

none
... text text text
[[File:example.jpg|none|100px|caption]]
text text text ...
... text text text

text text text text text text text text text text text text

caption

text text text text text text text text text text text text text text text ...

center
... text text text
[[File:example.jpg|center|100px|caption]]
text text text ...
... text text text

text text text text text text text text text text text text

caption

text text text text text text text text text text text text text text text ...

left
... text text text
[[File:example.jpg|left|100px|caption]]
text text text ...
... text text text

text text text text text text text text text text text text

caption

text text text text text text text text text text text text text text text ...

right
... text text text
[[File:example.jpg|right|100px|caption]]
text text text ...
... text text text

text text text text text text text text text text text text

caption

text text text text text text text text text text text text text text text ...

Länka en bild

Den här metoden fungerar inte med parametrarna ”thumb”, ”miniatyr” eller ”frame”. Notera att de flesta bilder på både Wikimedia Commons är licensierade på ett sätt som kräver att upphovsman anges. Normalt görs det genom att länka bilden till en beskrivningssida där det framgår vem som laddat upp den. Om du länkar bilden någon annanstans måste du försäkra dig om att den är licensierad på ett sätt som inte kräver att upphovsmannen anges, alternativt lägga till en bildtext som uppger vem som tagit bilden.

Exempel:

[[File:Example.jpg|50px|link=Abborre]]

Example.jpg

Bildgallerier

Du kan bygga ett bildgaller med flera bilder så här:

<gallery>
Bild:file_name.ext|bildtext
Bild:file_name.ext|bildtext
{...}
</gallery>

Så här kan det se ut:

<gallery>
File:Example.jpg|En solros
File:Example.jpg|Det går att använda wikikod i filbeskrivningen, här kommer t.ex. en länk: [[Abborre]]
File:Example.jpg
File:Example.jpg| ''kursiverad stil''
</gallery>

vilket ger:

Det finns några variabler som kan användas som parametrar till gallery-taggen:

 • caption={kommentar}: En kommentarstext till hela bildgalleriet
 • widths={bredd}px: Anger bredd på bilderna, normalt 120px.
 • heights={höjd}px: Anger höjd på bilderna
 • perrow={antal}: Antal bilder per rad

Exempel:

<gallery widths=60px heights=60px perrow=7 caption="många små solrosor">
File:Example.jpg
File:Example.jpg
File:Example.jpg
File:Example.jpg
File:Example.jpg
File:Example.jpg
File:Example.jpg
File:Example.jpg
File:Example.jpg
File:Example.jpg
</gallery>

Vilket ger:

Länka till en bild utan att visa den

Genom att skriva ett kolon (:) före Fil: eller Fil: skapar du en länk till en bilds beskrivningssida, i stället för att bädda in bilden

[[:Bild:Example.jpg]]
[[:Bild:Example.jpg|Solrosor]]

vilket ger

Bild:Example.jpg

Solrosor

Tabeller

En enkel tabell kan se ut så här:

<code>
{|
|-
| A || B || C
|-
| D || E || F
|}
</code>
A B C
D E F


Med rubriker (utropstecknet) och en stilklass (wikitable):

<code>
{| class="wikitable"
|-
! A || B || C
|-
| D || E || F
|-
| G || H || I
|}
</code>
A B C
D E F
G H I

Fotnoter

Fotnoter läggs in med <ref>-taggar, så här:

”Wiki” betyder snabb på hawaiiska<ref>Hawaiian Dictionary (M. K. Pukui & S. H. Elbert, University of Hawaiʻi, 1986)</ref>.

”Wiki” betyder snabb på hawaiiska[1].

Om samma referens ska användas i flera noter, kan man gruppera ihop dem:

Världens första wiki hette WikiWikiWeb<ref name="Wiki History">[http://c2.com/cgi/wiki?WikiHistory c2.com]</ref> och grundades 1995, men rötterna går möjligen tillbaka så långt som till 1972<ref name="Wiki History" />.

Världens första wiki hette WikiWikiWeb[2] och grundades 1995, men rötterna går möjligen tillbaka så långt som till 1972[2].

Själva referenslistan lägger man där man vill ha den med taggen <references /> (notera snedstrecket).

 1. Hawaiian Dictionary (M. K. Pukui & S. H. Elbert, University of Hawaiʻi, 1986)
 2. 2,0 2,1 c2.com

Magiska ord

Mallar