Idéutveckling - från Fhsk 2.0 till Fhsk 3.0

Från WikiSkills kurswiki
Hoppa till: navigering, sök
Fhsk 2.0.png

UTKAST - Wiki som processarbete för "Fhsk 3.0"

Introduktion

Gudrun Schyman inspirerar vid seminarium höstterminen 2011

Samverkansprojektet "Folkhögskola 2.0" har pågått 2011-2013. En långsiktig vision har varit att de 17 skånska folkhögskolorna ska finna vägar dels att gemensamt vara en aktiv aktör i en långsiktigt hållbar samhällsförändring i regionen, dels att tillsammans utveckla nya kurser och projekt. Ambitionen har också varit att skapa former för deltagarinflytande för alla personalkategorier och att, som det heter, "rusta dem för framtiden".

Vi tror att ett sätt att planera och nå fram till konkreta samverkansprojekt är att utnyttja den deltagarldrivna kommunikationsform som en wiki utgör.

I det följande finns ett förslag på hur ett sådant planeringsarbete kan genomföras under projektets slutfas vårterminen 2013.

Mål och syfte

 • Föra erfarenheter och förslag från Fhsk 2.0 vidare till framtida verksamhet
 • Samla konkreta idéer för samverkan mellan skånska folkhögskolor 2013-2015
 • Formulera idéerna i en kollektiv processform

Målgrupp

 • Rektorer
 • Ambassadörer
 • 3-4 nyckelpersoner från varje skola

Uppgift steg 1

Den här uppgiften genomförs datorbaserat per distans under perioden 15 april-15 maj 2013.

 1. Skapa användarkonto, alternativt så skapar deltagarna konto själva.
 2. Deltagarna skriver om sig själva på sin egen Användarsida
  1. Namn
  2. Roll och organisation
 3. Gå till idé-sidan och skapa minst tre idéer som du tror på, max 10 ord per idé och som en intern wikilänk, så här: # [[Min tanke och idé]]: Exempel rödlänk
 4. Klicka på respektive rödlänk för din ide och gör en bekrivning av din idé.
 5. Använd diskussions-flikarna på sidorna och ge feedback på minst två idéer som inte är ens egna.
 6. Processledaren samlar ihop idéer och grupperar utifrån ämneslikheter och skapar kategorier.

Uppgift steg 2

Denna uppgift gör vi vid en fysisk träff den 15 maj 2013.

 1. Presentation av idé-kategorierna
 2. Val av grupp
 3. Bearbeta idéerna, ska innehålla
  1. Mål & syfte
  2. Målgrupp
  3. Tidsram
  4. Resursbehov (material, lokal etc)
  5. Kostnader
  6. Personalbehov
  7. Hur ska samverkan se ut.
 4. Diskussion, analys, feedback och reflektion.
 5. Processledaren samlar ihop

Uppgift steg 3

Denna uppgift kräver skolledningsbeslut.

 • Hur tas de bearbetade idéerna vidare?
 • Vem ansvarar?
 • Vilka former ska användas (wiki, fyskska träffar eller på annat sätt?)
 • TIDS- OCH KOSTANDSRAM!

Kontakt

För mer information eler synpunkter kontakta Jörgen Qvartsenklint eller Birgitta Göranson-Iliste.


Urban odling på stadsfolkhögskola i Malmö