Kursupplägg

Från WikiSkills kurswiki
Hoppa till: navigering, sök

Förberedande fråga

 • - Vad en wiki är
 • - Vilken sorts Wikipedia användare finns det
 • - Hur används wikis
 • - Fördelarna med wikis
 • - Vad en wiki är
 • - Redovisa fem wikisar
 • - Vad är en wiki
 • - Wikipedias historia

Kursupplägg

Kursuppläggen har varierat något mellan de tre olika kurstillfällena. Dessutom har vi anpassat kursupplägget ad hoc beroende på deltagarna. Därför ska man ta nedanstående kursupplägg med en nypa salt:

Dag 1

09.30 – 10.30
Det förberedande frågeformuläret – varje deltagare loggar in och fyller i.
Välkommen och presentation av projektet, aktörer, deltagare, kickstart med redigering av kurswikin
10.30 – 11.15
Vad en wiki är
Fem olika wikis
Hur wikis används
Wikier i allmänhet
Filosofiska aspekter av wikis, vad innebär det egentligen?
11.15 – 12.00
Wikipedia
Wikipedias & Wikimedias relation?
Grupper av användare på Wikipedia
Två och två: Egna uppgifter om Wikipedia (kontroverser om Wikipedia, problematisera Wikipedia)


lunch
13.00 – 13.45
Wikipedia + Förberedelseuppgift två.
Presentera dessa uppgifter för varann.
13.45 – 16.30
Att redigera
Wikikod
Skapa en egen lathund på kurswikin
Mer om MediaWiki-redigering
Commons (ljud, video, bild)
Licenser och upphovsrätt

Dag 2

09.30 – 10.45
Wikipediaredigering
10.45 - 12.00
Lektionsplaner och uppgifter
12.00 - 12.45
Lunch
12.45 – 14.30
Wikipediakultur?!
Kulturlek
Konsensuslek
Reflektion kring förmiddagens lektionsupplägg.
Vilka är vinsterna för studenterna?
Hur skulle man ha svarat mot samma behov utan en wiki?
Hur skulle man kunna betygsätta detta?
Vad missar man?
14.30 - 14.45
Fika
14.45 – 15.15
Och nu? Helt öppen fråga för deltagarna att diskutera utifrån.
Att få bli inbjudna till deras kursen när de nyttjar wikis
Handledning på kurswikin. Distanskontakt med kursledarna.
Vill alla börja skriva direkt på Wikipedia? Ska vi försöka ordna en fadder?
Mer material att läsa
15.15 – 16.00
Fylla i WikiSkills utvärdering.
16.00
Tack för idag.

Nytt schema dag 2

Många ville ha mer praktisk redigeringsövning, så vi har uppdaterat schemat för dag två, preliminärt så här:
09.30
Förbered max 30 minuters lektion med wikier, som presenteras 11.00
(Spela gärna upp lektionen för oss andra)
Leo och Sophie kan hjälpa till med praktiska förberedelser
11.00
Spela upp/presentera lektionerna
13.30
Reflektioner
14.00
Redigering
15.15
Uppsamling
 • Frågor?
 • Synpunkter?
 • Vad händer nu?
 • Faddrar på Wikipedia
Fylla i formulär tillsammans
16.00
Hej då!

Dag 1

09.30 – 10.30
Det förberedande frågeformuläret – varje deltagare loggar in och fyller i.
Välkommen och presentation av projektet, aktörer, deltagare, kickstart med redigering av kurswikin
10.30 – 11.15
Vad en wiki är (Kjell)
Fem olika wikis (Elisabeth)
Hur wikis används (Håkan)
Wikier i allmänhet
Filosofiska aspekter av wikis, vad innebär det egentligen?

Leo

11.15 – 12.00
Wikipedia
Wikipedias & Wikimedias relation? (Katrin)
Grupper av användare på Wikipedia (Björn)
Två och två: Egna uppgifter om Wikipedia (kontroverser om Wikipedia, problematisera Wikipedia)
Sophie
lunch
13.00 – 13.45
Wikipedia + Förberedelseuppgift två.
Presentera dessa uppgifter för varann.
Sophie
13.45 – 14.30
Att redigera
Wikikod (Sten)
Skapa en egen lathund på kurswikin
Mer om MediaWiki-redigering
Commons (ljud, video, bild)
Licenser och upphovsrätt

Leo

paus
14.45 – 16.00
Två och två: Skapa en lektion, utifrån ramar:
 • Under en syslöjdslektion på folkhögskola
 • Under pågående LIA på en KY-utbildning för blivande marknadsstrateger
 • Under en ledarskapsutbildning för föreningsledare på Riksidrottsförbundet
 • I en SFI-grupp med elever med blandad bakgrund, främst från Afrikas horn och Mellanöstern.
 • Under en klassresa till Göteborg med en gymnasieklass från Säffle,
 • Engelska på gymnasiet, vi befinner oss i klassrummet
 • För komvuxelever som läser upp sina svenskabetyg
Jobba två och två och komma på med givna målgrupper hur de kan använda en wiki
Gruppövning för att låta deltagarna ta fram lektionsidé att jobba vidare med nästa dag.
Sova-på-uppgift: Be varje deltagare fundera över en lektionsidé att presentera under morgondagen och/eller läsa igenom de exempel som länkas till från kursbeskrivningssidan
Möjlighet: Bygg upp ett pedagogiskt scenario kring tävlingen Wiki Loves Public Art som äger rum under hela maj.

Dag 2

09.30 – 12.00
Göra sina lektioner för varandra.
12.00 Lunch
13.00 – 14.30
Wikipediakultur?!
Kulturlek
Konsensuslek
Reflektion kring förmiddagens lektionsupplägg.
Vilka är vinsterna för studenterna?
Hur skulle man ha svarat mot samma behov utan en wiki?
Hur skulle man kunna betygsätta detta?
Vad missar man?
14.30 Fika
Kaffe är viktigt!
14.45 – 15.15
Och nu? Helt öppen fråga för deltagarna att diskutera utifrån.
Att få bli inbjudna till deras kursen när de nyttjar wikis
Handledning på kurswikin. Distanskontakt med kursledarna.
Vill alla börja skriva direkt på Wikipedia? Ska vi försöka ordna en fadder?
Mer material att läsa
15.15 – 16.00
Fylla i WikiSkills utvärdering.