Människans anatomi och fysiologi på DU-wiki

Från WikiSkills kurswiki
Hoppa till: navigering, sök
Licens:CC-BY-SA 2.1 Av:Anatomography

Syfte med uppgiften

Under Wikiskills kursen i Helsingborg den 24-26 mars 2013 så har vi fått en uppgift att skapa en undervisningssekvens. Mitt mål med denna uppgift är att åstadkomma ett studentaktiverande lärande om människans anatomi och fysiologi för blivande lärare i skolans tidiga år (F-3). Kursens namn är "Tematisk kurs inom SO, NO och teknik för grundlärare, årskurs F-3" och omfattar 30 hp. Under denna kurs finns endast en ytterst begränsad tid för att kunna uppnå följande kursmål:

Efter avslutad delkurs ska den studerande kunna: redogöra för och reflektera över grundläggande begrepp och teorier inom ämnesområdena NO och teknik som vardagliga material och ämnen, människans anatomi och fysiologi samt ljus, ljud, kraft och rörelse

Mål

På grund av att undervisningstiden är så begränsad, så ser jag en möjlighet att optimera lärandet genom att ge våra studenter självständiga uppgifter att arbeta med även utanför lärarledd lektionstid. Genom att skapa en wikisida för detta ändamål så kan vi stimulera studenterna till att utveckla sitt skrivande, sitt kritiska tänkande, ett vetenskapligt arbetssätt samt samarbetsförmåga. Självklart så är det centrala innehållet i uppgiften att lära sig mer om människans anatomi och fysiologi, men jag tror att denna typ av kollegial arbetsprocess främjar att djupare och mer varaktigt lärande.

Tillvägagångssätt

  • Skapa en wikisida inom vår Högskolas wiki
  • Formulera syfte och mål
  • Formulera klara, tydliga och enkla instruktioner för uppgiften samt för hur arbetet med wiki går till
  • Formulera tydliga och transparenta bedömningskriterier
  • Vara tydlig med hur referenshanteringen ska gå till
  • Sammanfatta erfarenheter och tips efter kursens genomförande till förmån för andra lärare


Beräknad kursstart höstterminen 2013.

Har du frågor eller synpunkter på detta kursupplägg kan du kontakta kursansvarig Susanne Antell, sat@du.se, tel. 073 4607166.