Naturrutan

Från WikiSkills kurswiki
Hoppa till: navigering, sök

Naturrutan

För läromål och syfte, se Skapa receptsamling.

Förberedelse

Läraren inhägnar fem stycken naturrutor på 1x1 meter.

Uppgifter

  • Eleverna gör en artinventering.
  • Därefter redovisar eleverna resultatet i form av en wiki.
  • Eleverna skapar länkar till arterna de funnit, och beskriver dessa kortfattat.
  • Dessa länkar tillbaka till gruppens naturruta enligt mönstret Hittas i <länk:naturruta A>.
  • Eleverna kommer under arbetet att upptäcka att vissa artiklar redan skapats av andra, och uppdaterar då dessa med mer information om arterna och ytterligare uppgifter om var dessa kan hittas.