Skapa illustrerad ordbok

Från WikiSkills kurswiki
Hoppa till: navigering, sök

UNDER BEARBETNING AV NILS

Ordbok - Bilderbok

För läromål och syfte, se Skapa receptsamling. Men här blir det även mer abstrakta begrepp som bearbetas via illustrationer.

Förberedelser

Skapar en Kategori Ordbok med underkategorier utifrån lämpliga ordklasser, t.ex. abstrakta substantiv och verb.

Uppgifter

  • Eleverna ska lägga in ord som artiklar i de olika ordklasserna.
  • Klassen söker sedan efter passande mediaillustrationer till respektive ord på Wiki Media Commons och lägger till dem i artiklarna.
  • Eventuella olika åsikter om illustrationer hanteras på diskussionssidan till respektive artikel.
  • Diskussion om vilka ord som har många illustrationer respektive få eller inga.
  • Eleverna får göra egna mediaillustrationer för de ord som saknas på commons.