Skapa receptsamling

Från WikiSkills kurswiki
Hoppa till: navigering, sök

Kunskapskrav för godtagbara kunskaper i slutet av årskurs 3

 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder.
 • Faktatexterna innehåller egna formuleringar och grundläggande ämnesspecifika ord och begrepp som används så att innehållet blir begripligt.
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven förtydliga och förstärka sina budskap.
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor om texters innehåll och språk ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.

Receptsamlingen

Uppgifter

 • Eleverna får i uppgift att skriva varsitt recept till en receptsamling. Till en början finns bara en tom sida.
 • Eleverna skapar en länk med namnet på det recept de tänkt sig att skriva ned, och skriver sedan receptet i sidan som skapas.
 • Eleverna får själva leta översättningar till de instruktioner och ingredienser de har i sitt recept.
 • Varje elev får i uppdrag att skriva in en uppenbar felaktighet i sitt recept (till exempel köttfärs i receptet "vegetarisk lasagne").
 • Nästa uppgift är således att korrigera felaktigheter i kamraternas recept.
 • Efter detta går man över till att i grupp eller enskilt gå in på det språkliga för att sedan i helklass ge igenom de nya orden. Dessa är tacksamma att lära sig eftersom de oftast är av en väldigt konkret karaktär: verb som vispa och koka samt substantiv som peppar och mjölk.

Varsågoda och bidra till Kategori:Receptsamlingen!

Fortsättning

När eleverna är klara ikläder sig läraren rollen som erfaren wikipedian, som påpekar att det skulle vara trevligt om alla recept följde samma mall och innehöll samma underrubriker, samt att recepten skulle vara enklare att finna om de försågs med kategorier såsom Recept:Kötträtter.

Syfte

Syftet med denna uppgift är att lära eleverna praktiskt hur man arbetar i wiki men det är även en introduktion till enklare faktatexter. Till det yttre är ett recept en banal text men i det här användningsområdet och med den här målgruppen av nyanlända 16-20-åriga elever som ska lära sig svenska på grundskolenivå så blir det ett ypperligt lärtillfälle. De får arbeta med att både ge och ta instruktioner på svenska, lära sig svenska ord på vanliga (och ovanliga) ingredienser, skillnad mellan berättande text och recept, kombinera text och bild, kamratrespons och inte minst hur man redigerar en wiki.

I undervisningen med språkintroduktionselever i de lägre stadierna ligger fokus på att de ska lära sig språket och inte på betyg. När de kan så bra svenska att de kan börja förstå lite mer abstrakta texter går de vidare till stadier där de kan få betyg (mot nians mål). Därför finns inga betygskriterier utan bara kunskapskrav. Dessa kunskapskrav läser vi som lärare av varje dag och med wikin och dess redigeringsmöjligheter och tillgång till redigeringshistorik kan man se vilka ändringar som eleverna gjort på sitt eget wiki-inlägg och andras.


Nedan listar vi ytterligare förslag på hur samma arbetsgång kan användas till annat än receptsamlingar:

Referenser

Kursplan i svenska som andraspråk: http://www.skolverket.se/forskola-och-skola/grundskoleutbildning/laroplaner/grundskolan/svenska-som-andrasprak