Autofcc2

Från Fria Programvaror Wikin
Hoppa till: navigering, sök
Autofcc2rc2.png

Automatiskt installationsskript FirstClass för Windows i Ubuntu

Välkommen till wikisidan för skriptet Autofcc version 2.0! Observera att detta skript utvecklades för en äldre och idag inaktuell version av Ubuntu och att det troligtvis finns buggar som kan påverka ditt system, används på egen risk! För aktuella distributioner så rekommenderas manuell installation.

Bakgrund

FirstClass Linuxklient slutade att underhållas enligt beslut september 2010 av Open Text Corp (se sid 9) och sista versionen för Linux blev 10.014. Då Folkbildningsnätet numera uppgraderat till FC 11 så är det bästa att köra FirstClass för Windows med hjälp av Wine som ska vara version 1.3 eller högre för att fungera bra. Dessutom behöver man göra en del manuella extra justeringar som involverar terminalen vilket kanske inte alla är bekväma med. Därför finns behovet för Autofcc 2.0! :-)

Länkar

Beskrivning

Detta shellskript lägger till det extra programförrådet Ubuntu-Wine/PPA, laddar hem och installerar Wine 1.3 samt FirstClass klientprogram för Windows. Dessutom läggs en skript kallat winenative till (används för att ange vilket program som ska öppna bilagor utifrån filens tilläggsnamn) som är anpassad till Linux, samt att registry-filen open_native.reg körs i Wine så att bilagor kan öppnas i det lokala operativsystemets vanliga program såsom LibreOffice (.doc, ,docx, .ppt, .xls etc) och Evince (.pdf) med mera.

Skriptet är tänkt att fungera så mycket som möjligt i det grafiska gränssnittet och använder sig av dialogrutor med hjälp av Zenity och enbart det administrativa lösenordet krävs en gång i terminal som öppnas automatiskt. Syftet med detta är för att "sänka tröskeln" för ovana användare som kanske känner sig osäkra att använda terminalen och att ge användaren en tydlig information och klara valmöjligheter om vad som görs och händer när skriptet körs.


Skriptet är testat framgångsrikt i dessa miljöer:

 • Ubuntu 10.04 i386 (ASUS K70IO Laptop, Intel Dual Core T6600 2.2 Ghz, 4GB RAM, 500GB HD) /JQ
 • Ubuntu 10.04 i386 (VirtualBox 4.0.12) /JQ
 • Ubuntu 10.10 i386 (VirtualBox 4.0.12) /JQ
 • Ubuntu 11.10 Beta2 i386 (VirtualBox 4.0.12) /JQ
 • Ubuntu 11.10 i386 (Asus EeePC) /JS
 • Ubuntu 11.10 i386 (HP Probook 4310s) /AM
 • Ubuntu 11.10 i386 (HP compac nc6000) /LQ
 • Ubuntu 11.04 i386 (VirtualBox 4.1.6) /JQ

Skriptet är testat med problem i dessa miljöer:

 • Ubuntu 11.10 Beta2 i386 - Unity (Asus Eee 1000, Atom N280, 2 Gb) Problem: Kan inte öppna bilagor inne från FC pga gnome-open saknas i winenative Workaround: Installera paketet libgnome2-0 (Fixat i Beta2) /JS
 • Ubuntu 10.10 i386 (Hårdvara ej kollad) Problem: Tidigare Wine-installation ställer till det så att FC inte går igång. /LQ Fixat med ominstallation med nyare version /JQ
 • Ubuntu 11.04 i386 (VirtualBox 4.1.6) Problem: FC-installationsprogramet i Wine kraschar. Fixat i RC2 /JQ

Instruktioner (Screenshots)

Innan du börjar: Du skall INTE använda administrativa rättigheter (sudo) i Ubuntu när du startar detta skript, detta sköter skriptet!

 1. Ladda ner scriptet

  Autofcc2-00.png

 2. Högerklicka, Egenskaper, flik Rättigheter, bocka i Kör: Tillåt körning av filen som ett program

  Autofcc2-01.png

  Autofcc2-02.png

 3. Dubbelklicka på skriptet och välj Kör.

  Autofcc2-03.png

  Autofcc2-04.png

   Autofcc2-05.png

   Autofcc2-06.png

   Autofcc2-07.png

   Autofcc2-08.png

   Autofcc2-09.png

   Autofcc2-10.png

   Autofcc2-11.png

   Autofcc2-12.png

   Autofcc2-13.png

   Autofcc2-14.png

   Autofcc2-14b.png

   Autofcc2-15.png

   Autofcc2-16.png

   Autofcc2-17.png

   Autofcc2-18.png

   Autofcc2-19.png

   Autofcc2-20.png

   Autofcc2-21.png

   Autofcc2-22.png

   Autofcc2-22b.png

   Autofcc2-23.png

   Autofcc2-24.png

   Autofcc2-25.png

Skriptets innehåll (Source)

#!/bin/sh
#
# AUTOFCC2 - Auto Installer Wine and FirstClass® client for Windows
# http://sajtverkstan.net/FBNwiki/Autofcc2
#
# Made for Folkbildning.net in september 2011
# May work in other Linux distributions and
# requires GTK+, Gnome, atp-get, dpkg etc.
#
# License: GPL >= V3
# http://www.gnu.org/licenses/gpl.html
#
# You may not change or alter any portion of this comment or credits
# of supporting developers from this source code or any supporting source code
# which is considered copyrighted (c) material of the original comment or credit authors.
# The author is not responsible if your system breaks.
#
# This program is distributed in the hope that it will be useful,
# but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
# MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.
#
# Author: Jorgen Qvartsenklint <jorgen.qvartsenklint.glokala@folkbildning.net>
#
# FirstClass is a registered trademark of Open Text Corporation.
# http://www.firstclass.com
#
# Script Version: 2.0 RC2
# Script Updated Date: 2011-11-14

# Set up some var stuff
AIFCL_VER="2.0 RC2"
FC_VER="11.005 SE"
INSTALL="Installera FirstClass® Windows Client $FC_VER (Svenska)"
FC_EXE_FILENAME="FC11005SE.exe"
FC_ERROR=""
FC_DOWNLOAD_SERVER_NAME_1="Folkbildningsnätet (folkbildning.net)"
FC_DOWNLOAD_SERVER_URL_1="http://www.folkbildning.net/clientdownloads/"
FC_DOWNLOAD_SERVER_NAME_2="FirstClass Sverige (firstclass.se)"
FC_DOWNLOAD_SERVER_URL_2="http://www.firstclass.se/ClientDownloads/klienter/"
FC_DOWNLOAD_SERVER_NAME_3="FirstClass Canada (firstclass.com)"
FC_DOWNLOAD_SERVER_URL_3="http://www3.firstclass.com/ClientDownloads/IntlClients/se/FC11SEDownloadFiles/"
WINENATIVE_FILE="http://sajtverkstan.net/FBNimage/download/winenative"
OPEN_NATIVE_REG_FILE="http://sajtverkstan.net/FBNimage/download/open_native.reg"
FBN_HOME_FC_FILE="http://sajtverkstan.net/FBNimage/download/home.fc"

# This script must NOT be run with sudo
if [ $(id -u) -ne != "0" ]; then
	zenity --warning --text="Detta skript får INTE köras med administrativa (sudo) rättigheter\!\n\n"
	exit
fi

# Do a check if we have an active internet connection (thanks to Alin Andrei, http://www.webupd8.org)
TESTCONNECTION="wget --tries=3 --timeout=15 www.google.com -O /tmp/testinternet &>/dev/null 2>&1"
if [ $TESTCONNECTION != 0 ]; then
	zenity --error --text="Det finns ingen Internetförbindelse. Kontrollera och försök igen."
	exit
else
	echo "Internet - OK"
fi

# Let's make a welcome screen to the happy linux user
zenity --info --width 500 --title="START: Auto Installer för Wine/FirstClass® v.$AIFCL_VER" \
	--text "Steg 1-2-3:\n\n$INSTALL\n\nVälkommen till installationsprogrammet för
Wine 1.3 och FirstClass för Windows till Ubuntu.\n
OBS\! Denna installation kräver att ditt system kan ansluta till Ubuntu-gemenskapens extra programförråd (PPA)\!\n
Klicka OK för att fortsätta till Steg 1"; START=$?
if [ "$START" = "1" ]; then
	zenity --error --title="Avbrutet" --text "Autofcc avbrutet"
	exit
fi

# Install ppa:ubuntu-wine/ppa
zenity --question --title="STEG 1: Auto Installer för Wine 1.3 / FirstClass® för Windows v.$AIFCL_VER" \
	--text "Steg 1\n
Vi ska först installera Wine 1.3 som finns i ett extra programförråd (Ubuntu-Wine/PPA).\n
I detta steg kommer ett terminalfönster öppnar sig
där du skriver ditt administrativa lösenord och
avslutar med enter (radbrytning).
OBS\! Inga stjärnor syns när man skriver i terminalen\!\n
En installationstext som visar hur förrådet ubuntu-wine
läggs till och Wine version 1.3 installeras kommer att
passera i fönstret, samt att paketet libgnome2-0 läggs till
som krävs i nyare Ubuntu-versioner, och till sist stängs
terminalfönstret när allt är klart.\n
Klicka Ja eller Enter för att öppna en terminal och göra detta."; STEG1=$?
if [ "$STEG1" = "1" ]; then
	zenity --error --title="Avbrutet" --text "Autofcc avbrutet"
	exit
fi

# Add PPA plus force install libgnome2-0 for Oneiric
(xterm -e "sudo add-apt-repository ppa:ubuntu-wine/ppa && sudo apt-get update && sudo apt-get --force-yes --yes install wine1.3 && sudo apt-get --force-yes --yes install libgnome2-0 && sleep 3" & ) |
zenity --progress --pulsate --auto-close --title="Vänta" --text="Vänta tills terminalfönstret stängts innan du går vidare.
Du kan behöva aktivt göra saker i terminalen (klicka på terminalfönstret) som t ex:\n
* Skriva ditt administrativa lösenord (stjärnor syns ej, avsluta med ENTER)\n
* Acceptera TrueType core fonts for the Web EULA 
(Tryck tangent TAB och därefter ENTER, sedan pil vänster till JA och ENTER)\n"
if [ "$?" = -1 ] ; then
	zenity --error --title="Avbrutet" --text="Installation avbruten"
	exit
fi

# Install FCC for Windows
# Choose download server
PICK_SERVER=$(zenity --list \
	--width=560 \
	--height=200 \
	--title="Server" \
	--text "Steg 2\n
Välj den server du vill ladda ner FirstClass från:" \
	--radiolist \
	--column "Val" \
	--column "Alternativ" \
	TRUE "$FC_DOWNLOAD_SERVER_NAME_1" \
	FALSE "$FC_DOWNLOAD_SERVER_NAME_2" \
	FALSE "$FC_DOWNLOAD_SERVER_NAME_3");
if [ "$PICK_SERVER" = "" ]; then
	zenity --error --title="Avbrutet" --text "Autofcc avbrutet"
	exit
fi
# Prepare download
if [ "$PICK_SERVER" = "$FC_DOWNLOAD_SERVER_NAME_1" ]; then
	DL_SERVER=$FC_DOWNLOAD_SERVER_URL_1;
fi
if [ "$PICK_SERVER" = "$FC_DOWNLOAD_SERVER_NAME_2" ]; then
	DL_SERVER=$FC_DOWNLOAD_SERVER_URL_2;
fi
if [ "$PICK_SERVER" = "$FC_DOWNLOAD_SERVER_NAME_3" ]; then
	DL_SERVER=$FC_DOWNLOAD_SERVER_URL_3;
fi
	
# Create a temporary folder and download winenative, open_native.reg, FirstClassClient and home.fc for later
(
	sleep 1
	echo "# Skapar tillfällig nedladdningsmapp" ; sleep 1
	mkdir /tmp/autofcc
	echo "# Går till undermappen" ; sleep 1
	cd /tmp/autofcc
	echo "# Laddar hem winenative" ; sleep 1
	wget $WINENATIVE_FILE
	# Check if we got the file
	if [ -f "winenative" ] ; then
		echo "# winenative nerladdad" ; sleep 1
	else
		zenity --error --text="Kunde inte ladda hem winenative"
		exit
	fi
	# Move winenative to /usr/bin and chmod it right 
	echo "# Flyttar winenative till programkatalog" ; sleep 1
	xterm -e "sudo mv winenative /usr/bin/winenative && sudo chmod +x /usr/bin/winenative"
	# Check so winenative is there
	if [ -f "/usr/bin/winenative" ] ; then
		echo "# winenative installerad" ; sleep 1
	else
		zenity --error --text="Kunde inte installera winenative"
		exit
	fi
	echo "# Laddar hem open_native.reg" ; sleep 1
	wget $OPEN_NATIVE_REG_FILE
	# Check if we got the file
	if [ -f "open_native.reg" ] ; then
		echo "# open_native.reg nerladdad" ; sleep 1
	else
		zenity --error --text="Kunde inte ladda hem open_native.reg"
		exit
	fi
	# Run the regedit file open_native.reg
	echo "# Installerar open_native.reg" ; sleep 1
	regedit open_native.reg
	# Get FCC
	echo "# Nedladdning av $DL_SERVER$FC_EXE_FILENAME" ; sleep 2
	echo "# Nedladdning av FirstClass från $PICK_SERVER pågår..." ; sleep 1
	wget $DL_SERVER$FC_EXE_FILENAME
	# Check if we got the file
	if [ -f "$FC_EXE_FILENAME" ] ; then
		echo "# $FC_EXE_FILENAME nerladdad" ; sleep 1
	else
		zenity --error --text="Kunde inte ladda ner $FC_EXE_FILENAME"
		exit
	fi
	# Get home.fc (NOT READY, MORE TESTING REQ)
	#echo "# Laddar hem home.fc" ; sleep 1
	#wget $FBN_HOME_FC_FILE
	# Check if we got the file
	#if [ -f "home.fc" ] ; then
	#	echo "# home.fc nerladdad" ; sleep 1
	#else
	#	zenity --error --text="Kunde inte ladda hem home.fc"
	#	exit
	#fi
	# Check if there is a home.fc file in home and if not move it to users home directory
	#if [ -f "$HOME/firstclass/settings/home.fc" ] ; then
	#	echo "# Inställningsfilen home.fc finns redan - hoppar över" ; sleep 1
	#else
	#	echo "# Kopierar home.fc till firstclass/settings" ; sleep 1
	#	mkdir $HOME/firstclass
	#	mkdir $HOME/firstclass/settings
	#	mv /tmp/autofcc/home.fc $HOME/fistclass/settings/home.fc
	#fi
) |
zenity --progress --pulsate --auto-close --title="Installation" --text="FirstClass laddas hem..."
if [ "$?" = -1 ] ; then
	zenity --error --title="Avbrutet" --text="Installation avbruten"
	exit
fi

# Install FistClass
zenity --question --title="STEG 3: Auto Installer för Wine 1.3 / FirstClass® för Windows v.$AIFCL_VER" \
	--text "Steg 3\n
Nu är det dags att installera FirstClass.
Detta kommer att köras genom Wine och
ett nytt fönster med FirstClass installation
kommer att visas sig som du genomför med Nästa osv.\n
OBS\! Det kan ta en stund innan det kommit igång\!\n
Klicka Ja för att göra detta."; STEG3=$?
if [ "$STEG3" = "1" ]; then
	zenity --error --title="Avbrutet" --text "Autofcc avbrutet"
	exit
fi

# Install Firstclass Windows binary
WINEDLLOVERRIDES="apphelp=d" wine "/tmp/autofcc/$FC_EXE_FILENAME"

# Install FistClass
zenity --question --title="SLUTFÖR: Auto Installer för Wine 1.3 / FirstClass® för Windows v.$AIFCL_VER" \
	--text "Slutförande\n 
Klicka Ja när du är klar med FirstClass installationsprogram."; STEG3=$?
if [ "$STEG3" = "1" ]; then
	zenity --error --title="Avbrutet" --text "Autofcc avbrutet"
	exit
fi

zenity --info \
	--text "Installation slutförd\!\n \
Du bör nu se en inloggningsruta där du kan logga in.\n \
Om inte så starta FirstClass\n \
genom att gå till meny\n \
Program -> Wine -> Program -> FirstClass\n \
eller starta från ikonen på ditt skrivbord."

# Clean up and quit
rm -rf /tmp/autofcc
exit

Kända problem (Knownbugs)

 • Om du efter att ha installerat Autofcc2 inte kan öppna en bilaga inne från FC och inget händer när du dubbelklickar på den, så är troligtvis associationen till fil-tilläggsnamnet inte rätt lokalt på din egen dator. Prova att högerklicka på en fil sparad på din lokala hårddisk med det filläggsnamn som inte öppnas från FC och välj Öppna med -> Annat program -> Välj program -> Bocka i Kom ihåg detta program för XXX-filer.

Ladda ner (Download)

http://sajtverkstan.net/FBNimage/download/autofcc2.sh

Historik (Changelog)

 • 2011-11-14: Version 2.0 RC2 - Lagt till fil-tillägg WPS, korrigerat wine-kommando med flagga WINEDLLOVERRIDES="apphelp=d" så att FC-installationsprogrammet inte kraschar i Wine 1.3. 2011-11-28: Minimal layout-justering fönster (ej behov för nytt versionsnumer)
 • 2011-11-09: Version 2.0 RC1 - Lagt till ytterligare fil-tillägg så att 25 olika format nu stöds, fixat så att FC inte kan installeras förrän Wine är på plats, påbörjat test för att kunna få in inställningsfilen home.fc som dock inte funkar ännu, kontroll så att winenative är på plats, samt trimmat till dialogrutor och texter för tydlighet.
 • 2011-09-26: Version 2.0 beta2 - Kosmetiska korrigeringar på dialogrutor och förbättrade texter samt ändrat felaktig url till firstclass.com och lagt till installation av libgnome2-0 så att öppning av bilagor från FC funkar i Ubuntu 11.10 Oneiric.
 • 2011-09-15: Version 2.0 beta - första utkastet till Autofcc 2.0 publicerad!

Önskemål (Features)

Skriv önskemål om Autofcc2 här:

 • Krasch FC-install i Wine 1.3.32 WineHQ-bugg Fixat RC2
 • Kontrollera winenative så att fler format stödjs (saknar: odp, ods, pptx, xlsx, fler?) Fixat RC1
 • Kontrollera så att winenative är installerad Fixat RC1
 • Kontrollera så att man inte kan installera FC förrän Wine är på plats Fixat RC1
 • Ladda ner home.fc med inställningar till FBN. Påbörjat men ej ännu klart i RC1

Tack till och källor (Credits)


/Jörgen Q