Förslag på ämnen

Från Medborgarjournalistik Wikin
Hoppa till: navigering, sök

Förslag på ämnen / Suggested topics[redigera]

Vill du göra medborgarjournalistik om något av ämnena nedan? Har du andra förslag på ämnen som du vill hitta folk att samarbeta kring? Varsågod att redigera sidan med dina tankar!


 • Reklam för spel (poker, kasino osv)
 • Antibiotikaresistens på grund av antibiotika i djurhållningen
 • Reportage om gamla Kockums lokaler i Malmö
 • Serie om inspirerande exempel på människor som hittat alternativ till "ekorrhjulet"/arbetslinjen/40-timmarsveckan
 • Serie om världsförbättrare som engagerar sig volontärt
 • Serie om andra media eller journalister som jobbar för en bättre värld.
 • Översättningar av debattartiklar och insändare från andra länder. (Serie?)
 • Religioner (i Malmö)
 • Interiörer i Malmö "stadens insida" "bakom väggarna"


Eller gå med i någon av våra Facebookgrupper och diskutera vidare där: - Citizen journalism Malmö - Medborgarjournalistik i Skåne


Would you like to work with others on any of the following topics? Do you have other topics you would like to collaborate with others on? Feel free to edit this page and add your thoughts!

 • Advertisements for online betting, poker, etc
 • Resistance to antibiotics due to the use of antibiotics in animal farming
 • An exploration of Kockum's old buildings in Malmö
 • A series with inspiring examples of people who have found alternatives to the "hamster wheel"/40-hour working week
 • A series about people who are changing the world on a voluntary basis
 • Religions (in Malmö)
 • Interesting interiors in Malmö

Or join one of our Facebook groups to discuss these and other ideas: - Citizen journalism Malmö - Medborgarjournalistik i Skåne