Kurs i medborgarjournalistik/Förslag för bättre journalistik

Från Medborgarjournalistik Wikin
Hoppa till: navigering, sök

Från deltagare på kvälls/distanskurs i medborgarjournalistik ordnad av Glokala folkhögskolan, Fria Tidningar och Malmö stadsbibliotek.

Från kursen hösten 2014, Glokala folkhögskolan, Malmö[redigera]

 1. Stärk medborgarjournalistik, till exempel med hjälp av kurser
 2. Stöd alternativa medier och röster
 3. Sprid alternativa medier
 4. Behåll "långsam", reklamfri radio
 5. Gör radio för lyssnaren - inte för dem som sitter i studion
 6. Se till att ha tillförlitlig publiksiffror
 7. Satsa på en större bredd av ämnen även i mainstreammedia och mjuka upp gränsen till det som vanligtvis inte tas upp, till exempel odling och personlig utveckling
 8. Fanzine kan vara ett alternativ
 9. Synliggör fler grupper i medierna genom att bredd journalistkåren och låt fler prata och synas

7 maj 2013, Malmö stadsbibliotek[redigera]

 1. Höj den egna rösten och skriv själv.
 2. Vid intervjuer – våga följa upp. Ge dig inte!
 3. Släpp inte ämnen för tidigt.
 4. Undersök konsekvenser av händelser/beslut – både positiva och negativa.
 5. Lär av det som fungerar (i samhället och så vidare). Hur var det förr? Lyft fram positiva förebilder.
 6. Skriv mer om småföretagare.
 7. Mer debatt och mer mångfald.
 8. Gör läsarna rikare.
 9. Ge fler motbilder.
 10. Var orädd.
 11. Skriv lokalt, insatt och kunnigt.
 12. Intervjua vanliga människor.
 13. Leta nyheter i hela världen och ge globala perspektiv.
 14. Gå vidare själv.


13 november 2012, Malmö stadsbibliotek[redigera]

 1. Om journalister byter arbetsplats vid behov blir de friare i förhållande till arbetsgivaren
 2. Journalister kan ge ut egna böcker där de kan bli mer subjektiva
 3. Mer plats till konstnärliga foton och andra bilder i tidningen, inte bara nyhetsbilder
 4. Journalister bör våga säga emot sig själva även inom en och samma text
 5. Mer frilansmaterial för friare/mer utmanande material
 6. Låta icke-journalister granska medierna
 7. Våga tro på att nyanserat material är det som säljer i längden
 8. Mer folkbildning i medierna, bland annat mer info om hur samhället och myndigheter fungerar
 9. Lyft fram demokratins betydelse
 10. Mindre fokus på problem, mer på lösningar
 11. Mindre ålderssegregation, kom ihåg att alla inte tillhör kärnfamiljer – mer om ensamhushåll och andra samhällsgrupper
 12. Släpp in fler kritiska röster när ett kontroversiellt ämne ska tas upp – låt inte bara den kritiserade komma till tals utan låt fler bredda debatten
 13. Skapa nätverk för nyskapande journalister och fackboksförfattare, som kan stötta varandra i förändringsarbetet
 14. Anordna idétävlingar där allmänheten får föreslå kreativa lösningar på samhällsproblem – öka inflytandet!
 15. Bjud in fler att skriva
 16. Mindre kriminaljournalistik
 17. Mer journalistik i läroplanen och skoltidningar i skolan
 18. Ge allmänheten större möjlighet att själva vara aktiva och att skriva, till exempel som en del av en artikel
 19. Undvik att demonisera – ge även ”skurken” en röst
 20. Gratis/billiga kurser i kreativt skrivande
 21. Fokus på intersubjektiva möten, t.ex. vid intervjuer – skapa den trygghet det innebär att verkligen se varandra i en dialog
 22. Ge länkar till källor och vidare läsning
 23. Följ upp vad som hände efter en stor nyhet – blev det någon förändring
 24. Mer medmänsklighet i journalistiken (och samhället)


Från kursen våren 2012, Glokala folkhögskolan, Malmö[redigera]

Mer fördjupning:

 1. längre artiklar
 2. fler artiklar som belyser samma ämne ur olika vinklar
 3. kunskapsbaserade artiklar, som man lär sig något av att läsa - sammanhang och djup
 4. Fler annorlunda ämnen
 5. Fler positiva nyheter
 6. Upprepa viktiga saker, så de inte bara fladdrar förbi - t.ex. genom serier
 7. Sälj fördjupningen separat - samla i mer tidlösa tidningar (eller, min reflektion: Samla t.ex. de senaste årens teman i en bok?)
 8. Svenska Dagbladets Faktakollen är ett föredöme - undersöker sanningshalten i ett citat eller påstående från en politiker från den gångna veckan
 9. Fler egna källor
 10. Ange källor (och vidare läsning)
 11. Faktarutor som anger vad jag själv kan göra för att engagera mig i frågan
 12. Använd forskning mer - både för nyheter och för att ge ytterligare en dimension åt artikeln
 13. Fler forum för läsarna i hela tidningen (i synnerhet när presstödet kommer från skattebetalarna... ;) )
 14. Färre notiser? Delade meningar, men vissa menar att notiser är bäst på webben, medan papperstidningen hellre ska vara mer fördjupad.