Kurs i medborgarjournalistik/Länkar och källor

Från Medborgarjournalistik Wikin
Hoppa till: navigering, sök

Länkar om journalistik samt källor till lektionsmaterialet[redigera]

Allmänt om journalistik[redigera]

På webben[redigera]

Böcker[redigera]

 • Amnestål, P., m.fl. (2005). Så arbetar en journalist. Stockholom: Liber.
 • Boëthius, M.-P. (2001). Mediernas svarta bok. En kriminografi. Stockholm: Ordfront.
 • Carlsson, S. (2010). Skrivarbok – om konsten att skriva prosa, poesi och journalistik. Västerås: Faun förlag.
 • Chomsky, N. & Herman, E. S. (1988/2002). Manufacturing consent: the political economy of themass media. New York: Pantheon.
 • Erik Fichtelius - Nyhetsjournalistik
 • Hadenius, Weibull & Wadbring - Massmedier
 • Björn Häger - Reporter: en grundbok i journalistik, Norstedts
 • Häger, B. (2007). Intervjuteknik. Liber.
 • Josefsson, D. (Red.) (2000). Välkommen till dramafabriken. Stockholm: Ordfront.
 • Küchen, M. (1998). Att skriva börjar här. Stockholm: Ordfront.
 • Larsson, S. (1985/1996). Att skriva i tidning. Stockholm: Natur och kultur.
 • Erik Lindfelt & Leif Eriksson-Sjöberg - Nyhetsradio: en bok om aktualitetsjournalistik
 • Rosenberg, G. (2000). Tankar om journalistik. Stockholm: Prisma.
 • Jesper Strömbäck - Makt, medier och samhälle
 • Von Krogh, T. (red) (2011). Utanför nyhetsmallen. Public journalism efter fem år med Södra sidan. Stockholm: Stiftelsen institutet för mediestudier.

Medborgarjournalistik[redigera]

Fotografi[redigera]

Arbetsmetoder[redigera]

Åsikts- och kulturjournalistik[redigera]

Andra, muntliga/svårtillgängliga källor till lektionsmaterialet[redigera]

 • Fotograf/journalist Carolina Hansson om foto på kursen Medborgarjournalistik, Glokala folkhögskolan, april 2012
 • Fotograf Jens Lennartsson om foto på kursen Medborgarjournalistik, Stadsbiblioteket, Malmö, mars 2013 - http://jenslennartsson.com/
 • Videoreporter Bengt Arvidson, Sydsvenskan, om rörlig bild på kursen Medborgarjournalistik, Stadsbiblioteket, Malmö, våren 2013
 • Stefan Karlsson, TV Malmö/Imago, om rörlig bild på kursen Medborgarjournalistik, Stadsbiblioteket, Malmö, våren 2013
 • Lektioner i fotografi på Sörängens folkhögskola, Nässjö, 2000-2002
 • Föreläsningar på kurser i Medie- och kommunikationsvetenskap, Lunds universitet, 1999-2000
 • Föreläsningar på Programmet för medieproduktion och journalistik, Högskolan i Kalmar, (numera Linnéhögskolan), 2002-2005
 • Föreläsningar på Föreningen Grävande Journalisters årliga seminarium Gräv: Göran Segeholm, Fojo, 2009 (om foto för skrivande journalister); Nils Hanson, SVT, 2012 (Grävandets ABC); Anna Ivemark, Fojo, 2012 (Workshop i intervjuteknik); Britt-Marie Citron, Fojo, 2012 (Offentlighetsprincipen hotad); Marja Grill, SVT, 2012 (Line by line-metoden)
 • Föreläsningar på kursen i Kulturjournalistik, Malmö högskola, 2011-2012
 • Sveriges Radio (2009). Public service-handbok. (Internt policydokument för anställda)