Minnesanteckningar - medierådet

Från Medborgarjournalistik Wikin
Hoppa till: navigering, sök

Medierådet 130226[redigera]

Närvarande var: Emil, Kalle, Abigail, Jan-Åke, Jörgen, Anders, Martin, Erich och PO.

Martin presenterade sin utvärdering. Denna bygger på telefonintervjuer med ett 15-tal personer som valde att hoppa av kursen i Medborgarjournalistik under hösten 2012.

En grundfråga som aktualiserades av Martin hade med kursens syfte att göra: Kursens syfte bör förtydligas.

Biblioteket upplevdes som en positiv plats och miljö för att fördjupa sig i ett ämne som medborgarjournalistik. Biblioteket bör därför vara förstahandsvalet som plats för en fortsatt kurs, men det kan också vara möjligt att arbeta t ex med utgångspunkt i stadsbibliotekets lokaler i Graget eller i Rosengård

En rad andra synpunkter kom fram ur Martins arbete. Dessa bör presenteras på vår Wiki.

Under, eller i anknytning till kursen har det också gjorts flera andra utvärderingar/uppföljningar:

• Abigail har gjor en utvärdering med ”aktiva” kursdeltagare.

• Ett 10-tal kursdeltagare deltog, tillammans med flera medlemmar i rådet för medborgarmedier, i ett möte på Fria Tidningen för att diskutera olika möjligheter till fortsättnings- och fördjupningsstudier.

• Några kursdeltagare har deltagit i medierådets möten

• Ett arbete med månatliga ”torsdagsträffar” har påbörjats.

Resultaten av detta arbete bör regelbundet läggas upp på Wikin.

Utvärderingar och uppföljningsdiskussioner har också visat att det finns ett intresse för andra medier än det skrivna ordet. Videojournalistik är ett område som nämnts.

Vi bör undersöka möjligheterna att introducera nya teman, som t ex videojournalistik, parallellt med den löpande kursen i medborgarjournalistik. Möjligheter skulle i så fall finnas för att kursdeltagare, både tidigare och nu kursaktiva, skulle erbjudas breddnings- och fördjupningsmöjligheter.

För närvarande finns en e-postlista med ett hundratal namn bestående av tidigare kursdeltagare och personer som visat intresse för kursen. Dessa skulle, tillsammans med terminens deltagare, erbjudas tillgång till dessa extraaktiviteter.

Anders den 24/3 2010