Projektet

Från Medborgarjournalistik Wikin
Hoppa till: navigering, sök

Projekt medborgarmedier och medborgarjournalistik[redigera]

Mål[redigera]

 1. Skapa miljöer för att göra medborgarröster och grupper av medborgare hörda och ge dem sådana redskap, kunskapsmässiga och teknologiska, som krävs för att delta i det offentliga samtalet.
 2. Tillhandahålla kurser/utbildning
 3. Stödja pågående lokala projekt
 4. Skapa ett ”Råd för medborgarmedier och medborgarjournalistik”
 5. Utveckla lokala kontakter/nätverk
 6. Underlätta integrationen mellan olika medier
 7. Följa den teknologiska utvecklingen och undersöka hur man kan utnyttja nya medier utifrån ett medborgarperspektiv.


Mål 1: Skapa miljöer[redigera]

I den internationella diskussionen framträder ett växande intresse för medborgarmedier. En viktig orsak till detta är de senaste decenniernas informationsteknologiska revolution. I vårt arbete hämtar vi inspiration från flera olika källor.


I USA - “Civic media”

Här betonar bl a Henry Jenkins (professor vid University of Southern California och tidigare MIT) den nya teknologins betydelse för participation, meningsbildning och handling. ”Civic media” kännetecknas av honom bl a av:

 • Att använda olika former av teknologi i syfte att öka medborgerligt engagemang och deltagande i samhällsutveckningen
 • Att möjliggöra utbytet av meningsfull och viktig information mellan olika medborgargrupper
 • Att understödja social sammanhållning och samarbete
 • Att bidra till tydliggörandet av kritiska perspektiv på samhällsförhållanden och samhällsutvecklingen
 • Att bidra till transparens och ansvarstagande i samhällsfrågor
 • Att stärka möjligheterna till ett medborgerligt deltagande och handlande i samhället utveckling


I Tyskland - “Bürgermedien”

I Tyskland betyder ”Bürgermedien” bl a:

 • Medborgarnas participation och deltagande
 • Utbildning och mediekompetens
 • Tillgång till elektroniska massmedier
 • Learning by doing
 • Vara ett kompelment till det existerande publicistiska utbudet och bidra till en samhällsgrundad meningsbildning.

Se t ex:


I den internationella diskussionen - “Community media”

I många sammanhang talar man också om ”Community media”. Här avser man:

 • Medier som kontrolleras av lokala gemenskaper
 • Medier som involverar grupper som normalt saknar röst och är exkluderade från de mediala proceserna
 • Medier som kan utgöraett grundläggande element i ett levande demokratiskt mediesystem


Mål 2: Tillhandahålla utbildning[redigera]

 • Gästföreläsningar/seminarier
 • Internationella utblickar/kontakter
 • Studiebesök
 • Kontakt med forskningsbaserad kunskap

Preliminära dagar för aktiviteter under hösten 2012:

29/10 - Utbildningsdag

27/11 - Om bloggande


Mål 3: Stödja pågående lokala projekt[redigera]

Nedan följer länkar till ett antal projekt som arbetar med frågor kring medborgarmedier och medborgarjournalistik


Mål 4: Skapa ett ”Råd för medborgarmedier och medborgarjournalistik”[redigera]

 • Rådet ska medverka i utvecklingen av lokala medborgarmedier och medborgarjournalistik
 • Rådet ska bidra till en fördjupad kvalitetsdiskussion avseende medborgarmedier och medborgarjournalistik
 • Rådet ska stödja en samverkan mellan olika lokala medier och medborgarjournalister
 • Rådet ska medverka till kunskapsutvecklingen kring medborgarmedier och medborgarjournalistik
 • Rådet ska söka och presentera möjliga finansieringsmöjligheter för projekt inom området medborgarmedier och medborgarjournalistik


Utveckla lokala kontakter/nätverk[redigera]

HbgNyheter.com [1] ingår nu mera också i nätverket

Underlätta integrationen mellan olika medier[redigera]

Fyll gärna på


Följa den teknologiska utvecklingen[redigera]

Undersöka hur man kan utnyttja nya medier utifrån ett medborgarperspektiv. Fyll på!


Medierådet i september 2012[redigera]

Abigail Sykes - Kulturredaktör, Landet Runt (Fria Tidningar), abigail.sykes(a)friatidningar.se

Anders Järnegren - Seniormedlem, tidigare universitetslektor i sociologi, Lunds universitet, anders(a)jarnegren.se

Henrik Eklundh Paglert - Journalist, grafisk designer och förläggare, info(a)eklundhpaglert.se

Håkan Larsson - Rektor, Glokala folkhögskolan, hakan(a)glokala.se

Jan Åke Persson - Seniormedlem, tidigare rektor på Skurups folkhögskola, jan-ake.persson(a)folkbildning.net

Jörgen Qvartsenklint - Projektledare / IT-samordnare, Glokala Folkhögskolan, jorgen(a)glokala.se

Kalle Gartberger - Kursansvarig Glokala Medier/Glokala Medier Projekttermin, kalle(a)glokala.se

Emil Wennborn - Lärare Glokala Medier, emil(a)glokala.se

Malin Rindeskär - kommunikatör, Glokala folkhögskolan, malin(a)glokala.se

Pontus Welander - IMAGO Malmö, pontus(a)imagomalmo.se

Sara Stiber, grafisk designer & processledare, Watch it!, sara(a)glokala.se

Stefan Karlsson - TV Malmö, stefan(a)sofielund.org

Sven Holm - Sofielund Agency, sven(a)glokala.se