Skrivprocessen

Från Medborgarjournalistik Wikin
Hoppa till: navigering, sök

Skrivprocessen från idé till färdig text[redigera]

(efter diskussion på öppen skrivarträff i Malmö, 3 oktober 2013)

Allmänna tips[redigera]

 • Kom ihåg – du har inte texten i huvudet. Du har bara tio procent innan du börjar att skriva!
 • Du själv måste inte vara expert. Du kan hitta andra som är det, som du kan intervjua eller be om tips. Är du intresserad av ett ämne, men vet inte vad exakt du ska skriva om – kontakta någon som vet mer och fråga vad de tycker är viktigast eller intressantast just nu.
 • Gör en plan. Vad vill du belysa och ur vilka perspektiv? Vilka aspekter av ämnet, perspektiv eller personer är viktigast för dig att ha med? Vad är ditt syfte? Vad vill du själv läsa?
 • Det är ofta bra att ha både fakta, till exempel dokument, bakgrund eller forskning, och känslor, till exempel någon som är inblandad eller påverkad, som har egna erfarenheter av ämnet.
 • Fokusera på ett par aspekter eller personer och fundera på hur du ska hitta material. Behöver du dokument eller rapporter? Behöver du göra intervjuer? Skriv en lista på vad du behöver fixa och vilka du behöver prata med. Dessa listor kan ändras under processens gång!
 • Fundera tidigt över vilka 2-3 källor du ska prioritera. Vad är viktigast för dig? Vad är möjligt/lättast att få fram? Börja INTE för stort, utan med något som är görbart. Börja i en ände och låt i så fall hellre projektet växa efter hand.
 • Bryt ner arbetet i så små bitar som möjligt. Börja med att låna en bok på biblioteket, mejla en fråga till någon organisation, forskare eller myndighet eller leta upp ett telefonnummer. Ett steg i taget!
 • Be om feedback. Skaffa gärna en bra mentor att bolla med.
 • Börja med att samla material, ett steg i taget. Får du inte tag på en person, fundera på någon annan som skulle kunna fungera istället.
 • Förbered dig för intervjuer eller annan insamling av material. Vad är viktigast för dig att få ut? Satsa på 3-5 nyckelfrågor och fyll bara ut vid behov.
 • Utgå ifrån ditt material (texter, intervjuer) när du börjar att skriva.
 • Sätt gränser! Gör inte mer än 2-3 intervjuer till en början och helst inte längre än 30 minuter. Du kan alltid ringa igen om du kommer på att du glömt att fråga om något.
 • Skapa en struktur i materialet – antingen innan du börjar skriva, eller när du fått in materialet i datorn. Var ska du börja och sluta? Vilka bitar hör ihop?
 • Skriv först och redigera senare. Du behöver inte skriva ett perfekt utkast. Få bara ner något på papper så kan du jobba igenom det senare tills du är nöjd.
 • Tänk inte för mycket. Skriv, och skicka in för publicering.
 • Oroa dig inte över språkliga fel eller att lägga dig på rätt nivå – det kan du få hjälp med av till exempel en redaktör.
 • Tänk inte på publiken. Skriv för dig själv först.
 • Skala ner, skär bort och kill your darlings.
 • Våga ta vara på din förmåga!


Sammanfattning[redigera]

 • Bestäm innan UNGEFÄR vad du vill berätta. Du kan ändra vid behov senare.
 • Satsa på max 2-3 källor till en början. Det kanske räcker.
 • Sätt gränser. Lägg inte för mycket tid på ett moment. Du kan göra mer research eller fler intervjuer senare om du märker att det behövs.
 • Bryt ner arbetet i små steg. Till exempel ”i dag ska jag hitta namnet på en forskare som kan det här ämnet. I morgon ska jag förbereda frågor.”
 • Våga be om hjälp, respons och råd.
 • Kom igång! Varje litet steg är ett steg framåt. Du kan fortsätta att jobba tills du är nöjd – men börja att jobba och att skriva så snart du kan!


Lästips[redigera]

 • Stephen King – Att skriva: en hantverkares memoarer
 • Olof Lagerkrantz – Om konsten att läsa och skriva
 • Svenska skrivregler